KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. SEPTEMBER 2020

Tirsdag 1.09 kl. 17.30 Vesper
kl. 18.00 Messe- etterfulgt av

Sakramentstilbedelse

Onsdag 2.09 kl. 18.00 Messe
Torsdag 3.09 kl. 18.00 Messe
Fredag 4.09 kl.

 

kl.

17.00

 

18.00

Sakramentstilbedelse –

Skriftemål under tilbedelsen

Messe

Lørdag 5.09 kl.

 

kl.

 

kl.

10.00

 

13.00

 

18.00

Konfirmasjonsmesse

i Lund kirke

Konfirmasjonsmesse

i Lund kirke

Messe på polsk

Søndag           6.09           23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
kl.

 

kl.

 

kl.

 

kl.

09.00

 

11.00

 

13.00

 

15.00

Messe på polsk

(også direktesendt)

Messe på norsk

(også direktesendt)

Messe på vietnamesisk

(også direktesendt)

Messe på kaldeisk

Annet

1) Lørdag 5. september er det messer kl. 10.00 og kl. 13.00 i Lund kirke for å meddele konfirmasjonens sakrament. Messene er reservert kun for konfirmantene og deres familier. Be for våre konfirmanter!

 

2) Kunngjøring for åpning av katekeseåret 2020/2021

Vi er glade for at vi kan ha fysisk katekese igjen. På grunn av smitteverntiltak er katekesen delt i to lørdager, de to første lørdagene i måneden. Men i september er katekesen lørdag
12. og lørdag 19. september fordi det er konfirmasjon i menigheten lørdag 5. september.

På den første og andre lørdagen hver måned er messen kl. 13.00 bare for barn og ungdommer i katekesen, og det kan ikke være andre arrangementer i kirka og menighetslokalene på disse lørdagene.

3) Oppstart av konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter

Vi inviterer ungdommer som ønsker å få konfirmasjonens sakrament i 2022 til et konfirmasjonskurs som starter 19. september. Konfirmasjonskurset varer i to år. Ungdommer som går
i 9. og 10. trinn på grunnskolen må også begynne på konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter.

Siste frist for å begynne på dette konfirmasjonskurset er lørdag 3. oktober. Etter 3. oktober tar vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at de må vente til september 2021 for å begynne på konfirmasjonskurset for førsteårskonfirmanter.

 

4) Tirsdag 1. september kl. 19.00 er det bibelgruppe på biblioteket.

 

Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *