KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. AUGUST 2020

KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. AUGUST 2020

 

Tirsdag 25.08 kl. 17.30 Vesper
kl. 18.00 Messe- etterfulgt av Sakramentstilbedelse
Onsdag 26.08 kl. 18.00 Messe
Torsdag 27.08 kl. 18.00 Messe – Den hellige Monika
Fredag 28.08 kl. 18.00 Messe – Den hellige Augustin
Lørdag 29.08 kl.

kl.

13.00

18.00

Messe – Johannes Døperens martyrdød

Messe på polsk

Søndag           30.08           22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
kl.

 

kl.

 

kl.

09.00

 

11.00

 

13.00

Messe på polsk

(også direktesendt)

Messe på norsk

(også direktesendt)

Messe på vietnamesisk

(også direktesendt)

 

Annet

1)  Forberedelses ettermiddag til konfirmasjonen

Onsdag 26. august: Forberedelses ettermiddag til konfirmasjonen for konfirmanter, foreldre og faddere
fra kl. 15.30 til 18.30

kl. 15.30 kommer konfirmantene til skriftemål

kl. 16.30 Informasjonsmøte for foreldre og faddere i menighetssalen

kl. 17.30 Øvelse til konfirmasjonen med faddere

kl. 18.00 Messe – Alle konfirmantkandidatene må delta i messen
 

2) Kunngjøring for åpning av katekeseåret 2020/2021

Vi er glade for at vi kan ha fysisk katekese igjen. På grunn av smitteverntiltak er katekesen delt i to lørdager, de to første lørdagene i måneden. Men i september er katekesen lørdag
12. og lørdag 19. september fordi det er konfirmasjon i menigheten lørdag 5. september.

På den første og andre lørdagen hver måned er messen kl. 13.00 bare for barn og ungdommer i katekesen, og det kan ikke være andre arrangementer i kirka og menighetslokalene på disse lørdagene.

3) Oppstart av konfirmantkurs for førsteårskonfirmanter

Vi inviterer ungdommer som ønsker å få konfirmasjonens sakrament i 2022 til et konfirmantkurs som starter 19. september. Konfirmasjonskurset varer i to år. Ungdommer som går i
9. og 10. trinn på grunnskolen må også begynne på konfirmantkurs for førsteårskonfirmanter.

Siste frist for å begynne på dette konfirmasjonskurset er lørdag 3. oktober. Etter 3. oktober tar vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at de må vente til september 2021 for å begynne på konfirmasjonskurset for førsteårskonfirmanter.

 

4) Katekese for 1. trinn

Lørdag 29. august kl. 14.00 treffes barn på 1. trinn og foreldrene deres til katekese i menighetssalen.

5) Troskurs

 St Ansgar Menighet arrangerer troskurs for ikke-katolikker som ønsker en innføring i katolsk tro og trospraksis. Kurset starter torsdag 27. august kl. 18.45.

 

6) SAUL ungdomsklubb inviterer til klubbkveld i KIGA fredag 28. august kl. 18.00.

 

Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *