Katekesebrev 8. trinn

Konfirmantkurs for førsteårskonfirmanter (8. trinn) 2020/2021

 

                                                                                                                           Kristiansand, 3. august 2020

Kjære konfirmantkandidat!

Det er en stor glede å invitere til konfirmantkurs for førsteårskonfirmanter i St. Ansgar menighet. Kurset starter 19. september i år og avsluttes med konfirmasjonens sakrament i 2022. I Den katolske kirke varer konfirmasjonsforberedelsen i to år, fra 8. trinn. Ungdommer som går i 9. og 10. trinn på grunnskolen, som vil motta konfirmasjonens sakrament, må også begynne på konfirmantkurs for førsteårskonfirmanter.

 

I forbindelse med Covid-19 pandemien må vi følge gjeldene smitteverntiltak. Konsekvensen er at vi må ha katekese i de største rommene vi har i menighetshuset vårt, KIGA, og i kirka for å overholde en meters-regelen. Dette betyr at vi må ha katekese to lørdager i måneden. Gruppe 1 har katekesen den første lørdagen i måneden, og Gruppe 2 har katekese den andre lørdagen i måneden. Det er katekese både på formiddagen og ettermiddagen. 8. trinn har katekese første lørdag i måneden fra kl. 13.00 – 17.00.
Men i september har 8. trinn katekese 19. september fordi det er konfirmasjon i menigheten lørdag 5. september.

 

Lørdag 19. september er det et møte med foreldre i menighetssalen klokken 13.00.

 

 1. Høsten 2020 har Gruppe 1 katekese første lørdag i måneden: 09., 03.10., 07.11., 05.12.

Konfirmasjonskatekesen er fra klokken 13.00 til 17.00. Vi begynner katekesen med messe klokken 13.00. Messen er obligatorisk fordi det er en del av forberedelsen til å bli konfirmert. Dere må ta med dere pennal og skrivebok. På grunn av oppblomstring av covid-19 viruset kan vi ikke servere lunsj. Dere må ta med dere matpakke og drikke. I spisepausen kan dere gå ut i byen. Klassene har pauser ute på forskjellige tidspunkter.

Katekeseplan for våren 2021 kommer når vi vet mer om smittesituasjonen for Covid-19 i Norge.

 

3.oktober er siste frist for å begynne på konfirmantkurs for førsteårskonfirmanter.

Etter 3. oktober tar vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at du må vente til september 2021
for å begynne på konfirmantkurs for førsteårskonfirmanter.

 

2).  Katekesen skal prioriteres framfor andre aktiviteter.

Du kan bare være borte tre ganger fra katekesen i hele katekeseåret. Hvis du blir borte fra katekesen,
du gi beskjed til kateketen din i 8A Mai Thi Nguyen, 917 33 537 eller kateketen din i 8B Van Phan,
97 00 58 72. Ved hvert fravær får du tilsendt en lekse på e-post fra kateketen din som du må gjøre og sende tilbake på e-post inne en uke.

 

Du må prioritere konfirmasjonsundervisningen for å bli godt forberedt til å motta konfirmasjonens sakrament. Som konfirmant blir du et vitne for Kristus, og du tjener også Hans Kirke ved:

 • å komme til messe hver søndag
 • å lese lesninger i katekesemessen
 • å delta noen ganger på Saul som er ungdomsklubben i St. Ansgar menighet

 

Vi minner om at foreldre og foresatte må gjøre sitt beste for at konfirmanten gjennomfører forberedelsene til å motta konfirmasjonens sakrament på en god måte. Å motta sakramentet er basert på kjennskap til Kirkens lære og forståelse av dens tro og tradisjon.

 

3). Praktisk informasjon:

 • Innmelding til katekesen er online på menighetens nettside: https://stansgar.katolsk.no/?page_id=6332
  I online-skjemaet kan dere også kryss av om dere ønsker å bli medlem i
  Norges unge katolikker (NUK). Menigheten betaler kontingenten til NUK. Når dere støtter NUK, får St. Ansgar katekeselag penger til katekesen av NUK.
 • Kontingent for katekesen, som dekker bøker og lunsj er 400 kroner per barn. Familier med tre barn eller flere betaler kr 800,- per familie. Dette kan betales via nettbank til menighetens konto 3000.16.55864 eller med Vipps til 534797 eller til St. Ansgar kirke. Husk alltid å merke betalingen med katekese, barnets navn og klasse.
 • Det blir ikke konfirmasjonsleir for dere på grunn av smittefare for covid-19 viruset, men ungdomsklubben SAUL inviterer dere til klubbkveldene 06.11., 04.12., 11.12. og 16.12. Det er obligatorisk å komme på en av disse klubbkveldene. Mer informasjon kommer seinere.

Vi minner om smitterverntiltak. Dersom du er syk, skal du ikke komme til katekesen.

 

Velkommen til høstens katekese!
Vi ser frem til å treffe deg.

Med vennlig hilsen

p. Louis Tien Quang Dang                                                              Mona Jacobsen Jardim
Sogneadministrator                                                                       Koordinator i katekesen

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *