PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm A (3 tháng 5)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm A (3 tháng 5)

tekst på norsk: » FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE I FAMILIEN SØNDAG I PÅSKETIDEN (3. MAI)»  https://stansgar.katolsk.no/?p=7365

Cả gia đình quy tụ chung quanh bàn thờ, thắp nến. Cha hoặc mẹ trong gia đình hướng dẫn buổi cầu nguyện. Tất cả đứng.

CON BƯỚC LÊN BÀN THỜ                                                           Lm. Kim Long

ÐK. Con bước lên bàn thờ cùng dân Chúa đây hợp dâng thánh lễ. Ðây lễ Chiên chiều xưa, Con Chúa uy linh đã trao hiến thân mình.

 1. Muôn tâm hồn liên kết trong tình thân dâng tiến Cha toàn năng lễ vật hy sinh. Xin Cha lành cho lễ dâng toàn thiêu mưa xuống muôn hồng ân nhuần thấm tâm hồn.
 2. Con nguyện cầu xin Chúa thương trần gian cho khắp nơi bình an, Giáo Hội rộng lan, cho muôn người thôi oán thương hận than, cho khói binh mờ tan, hạnh phúc tuôn tràn.
 3. Khúc nhạc vàng dâng kính Cha toàn năng, Thiên Chúa bao giàu sang, chiếu ngời vinh quang. Cánh tay Người nâng đỡ bao kỳ công, trong ánh quang thần nhan, trong đất huy hoàng.
 4. Chúa nhân hiền thương chúng con triền miên mê đắm trong tội khiên, cõi đời truân chuyên. Trút lệ phiền con kính dâng niềm tin, đôi mắt luôn nhìn lên tòa Chúa uy quyền.

Người hướng dẫn (HD) làm dấu thánh giá

 

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Amen.

 

Nghi Thức Sám Hối

 

Tất cả: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. (Ðấm ngực và đọc): Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên thần, các Thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Kinh Thương Xót

X. Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kinh Vinh Danh

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,

 

và bình an dưới thế cho người thiện tâm.

 

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,

 

chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,

 

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,

 

Là Chúa Cha toàn năng.

 

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa

 

là Con Ðức Chúa Cha.

 

Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;

 

Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.

 

Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

 

Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh,

 

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao,

 

cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.

 

Amen.

 

HD: đọc lời nguyện nhập lễ

Lời Nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô, vị Mục Tử oai hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc; xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót Người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn thuở muôn đời. Amen.

Tất cả ngồi. Người trong gia đình thay phiên nhau đọc Lời Chúa.

Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Ðọc I: Cv 2, 14a. 36-41

“Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Ðấng Kitô”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn Ðức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Ðấng Kitô”.

Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: “Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?” Phêrô nói với họ: “Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em, và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến”. Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo họ mà rằng: “Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này”. Vậy những kẻ chấp nhận lời ngài giảng, đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. – Ðáp.

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa), dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con. – Ðáp.

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. – Ðáp.

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Pr 2, 20b-25

“Anh em đã trở về cùng Ðấng canh giữ linh hồn anh em”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó, vì Ðức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người. Người là Ðấng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng lại; bị hành hạ, Người không ngăm đe; Người phó mình cho Ðấng xét xử công minh; chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và Ðấng canh giữ linh hồn anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 10, 1-10

“Ta là cửa chuồng chiên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

Ðó là lời Chúa.

Tất cả ngồi: HD đọc bài suy niệm

Bài suy niệm

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27)

Những người yêu nhau thì thường thích nghe tiếng của nhau. Thiên Chúa yêu thương nhân loại, Người nghe tiếng nhân loại kêu cầu Người: “Nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại” (Is 30,19). Chúa Giêsu yêu thương Chúa Cha, Người lắng nghe Chúa Cha và làm theo điều Chúa Cha dạy (Ga 15,15). Cũng một cách thức ấy, Chúa Thánh Thần sẽ nói lại cho chúng ta tất cả những gì Người nghe từ Chúa Giêsu (Ga 16,13). Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta yêu thương Người và nghe tiếng Người.

 1. Tin mừng hôm nay trình bày Chúa Giêsu như là người mục tử nhân lành. Từ thời xa xưa, hình ảnh của người chăn chiên đã ảnh hưởng rất lớn trong văn hóa và tôn giáo. Người chăn chiên khi nào cũng gắn bó với đàn chiên.

Ngôn ngữ, hình ảnh trong chương này rất phong phú, đầy ý nghĩa và mang tính dụ ngôn. Chúng ta dừng lại một câu để suy niệm tương quan chúng ta với Chúa Giêsu qua việc lắng nghe tiếng Người: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Người mục tử giao tiếp với chiên mình bằng “tiếng”. Phonē là âm thanh nghe được do các loài sinh sống phát ra trong cổ họng. Phone là một phương tiện tiêu biểu giúp các loài vật hiểu nhau. Về phía người nghe, phonē chỉ sự cảm nhận âm thanh nào đó, được tách ra và có nghĩa ngữ, đối lại với một âm thanh chung chung. Phone cũng chỉ tiếng nói của con người. Người chăn chiên hiểu tiếng của chiên và đáp lại tiếng của chiên một cách cho hiệu quả. Để được như thế, Người chăn chiên chịu khó sống một đời dưới điều kiện khắc nghiệt nóng ban ngày lạnh ban đêm để ở với đàn chiên của mình (St 31,40).

Chúa Giêsu là Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta thì vô hình, nhưng Người tỏ mình ra cho chúng ta bằng tiếng nói. Chúa Giêsu khi người nhập thể phải dùng âm thanh và lời của con người để giao tiếp với loài người. Và để chúng ta có thể nói với Người bằng âm thanh và ngôn ngữ của chúng ta. Tiếng của mỗi người phân biệt với người khác qua cung giọng, sắc âm, nội dung và nhất là do thái độ tâm hồn của mỗi người. Khi Chúa Giêsu nói, giảng dạy, quát gió bão, khen ngợi lòng tin, ca ngợi Thiên Chúa, dạy chúng ta cầu nguyện, khuyên bảo chúng ta yêu thương nhau…, tất cả đều là tiếng của Chúa chiên lành.

Thiên Chúa nói với chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa nói với chúng ta tất cả qua người Con của Người một cách đầu đủ (Dt 1,1). Chúa Cha dạy chúng ta nghe tiếng Người: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe Lời Người. “Nghe tiếng Chúa” có nghĩa là “vâng lời” làm theo ý muốn của Thiên Chúa. “Nghe tiếng Chúa” thúc giục chúng ta đi theo Chúa: “người chăn chiên đi trước, chiên theo sau”. Người chăn chiên dẫn đàn chiên đến sự sống đời đời: “Ai nghe thì sẽ được sống” (Ga 5,25; 11,34). Do đó, nghe tiếng gợi lên lòng tin tưởng và kèm theo hành động là đi theo. Người mù đã nghe tiếng của Chúa Giêsu, trong khi các người Pharisêu từ chối (x. 9:27). Không nghe tiếng có nghĩa là từ chối tin vào và không hành động theo (x. 5:38).

Tin mừng là lời Chúa, được viết ra cho chúng ta. Lắng nghe hay không lắng nghe là một điều sống chết. Ai nghe Người và đi theo Người, nhận lấy giáo huấn của Người, thuộc về đàn chiên của Người: “Nghe tiếng Người” (Ga 10,2). Chúng ta không nghe Người một vài lần, nhưng cần nghe Người luôn mãi. Ai yêu thương thì chú ý đến tiếng Người yêu của mình.

 1. Người Kitô hữu là chiên của Chúa Kitô trong ân sủng: “Ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt» (Tv 94,7), “Phần các ngươi, hỡi các chiên của Ta, các ngươi là đàn chiên trong đồng cỏ của Ta” (Ed 34,31).

Thành ngữ “nghe tiếng” chỉ việc nhận ra được tiếng Chúa, khác với “tiếng người lạ” (Ga 10, 5). Tiếng của Chúa Giêsu thì không thể nhầm lẫn với tiếng của người khác. Dân chúng đã nhận ra tiếng Chúa Giêsu giảng dạy không thể lẫn lộn với tiếng giảng dạy của các kinh sư. Người nói “đầy quyền năng”. “Tiếng” của chàng rể gọi lên niềm vui nơi bạn bè của chàng (3:29). Tiếng của Chúa Giêsu là tiếng của Người chúng ta yêu mến: “Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.” (Dc 2,8). Chúng ta khao khát lắng nghe tiếng Người: “Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi cheo leo. Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng” (Dc 2,14).

Thế giới này đầy tiếng nói. Con người thèm khát và tò mò muốn nghe biết nhiều thông tin, tin tức… Chúng gây tiếng ồn ào trong tâm trí chúng ta, không để cho tâm hồn chúng ta lắng đọng được  và không nghe được lời chân thật. Ngay cả khi chúng ta cầu nguyện, cử hành hay tham dự một nghi thức phụng vụ, chúng ta thường ở bề mặt: đọc Lời Chúa và nghe Lời Chúa ngỏ với chúng ta, nhưng khó mà chúng ta để cho Lời Chúa đi sâu vào trong đời mình.

Chúa Giêsu hằng liên lỉ nghe Chúa Cha để thông truyền cho chúng ta. Theo gương Chúa Kitô, chúng ta cũng phải liên lỉ lắng nghe Thiên Chúa để được Chúa dạy dỗ: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi” (Ga 6,45). Lời Chúa phải đến với chúng ta, soi sáng chúng ta, hướng dẫn chúng ta và biến đổi chúng ta. Chúng ta phải nên những môn đệ chú tâm, ngoan ngoãn, sẵn sàng và dễ đón nhận. Chúa Kitô dạy chúng ta lắng nghe không ngừng.

Thánh Êlisabét Ba Ngôi chỉ cho chúng ta một cách lắng nghe Thiên Chúa. Người giải thích điều này dựa vào câu Thánh vịnh: “Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ” (Tv 44,11). Người nói: “Để lắng nghe [Thiên Chúa] chúng ta phải quên đi nhà thân phụ; nghĩa là tất cả những gì liên quan đến cuộc sống tự nhiên. Quên đi dân tộc mình thì khó khăn hơn, vì dân tộc này là thế giới làm nên một phần cuộc đời chúng ta. Chúng là tri giác, những hồi tưởng, những ấn tượng, nói một lời, đó chính là tôi. Cần quên đi chính mình và từ bỏ mình đi. Và khi linh hồn đã đoạt tuyệt được với nó, và đã được giải thoát khỏi chính nó, thì Quân Vương sẽ sủng ái vẻ đẹp của nó” (Thánh Êlisabét Ba Ngôi, Cuộc tĩnh tâm cuối cùng, 10).

Và ước chi lời cầu nguyện của người cũng là lời cầu nguyện của chúng ta: “Ôi Ngôi Lời hằng hữu, Lời của Thiên Chúa của con, con muốn dành trọn đời con để lắng nghe Ngài!” (Thánh Êlisabét Ba Ngôi, Nâng hồn lên cùng Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh).

Tất cả ngồi. Thinh lặng vài phút để Lời Chúa lắng đọng trong tâm hồn.

Tất cả đứng. HD: bắt kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.

(Từ «Bởi phép Chúa Thánh Thần» đến «và đã làm người» mọi người đều cúi mình).

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống: Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

 

HD: đọc lời mở đầu và kết thúc của Lời nguyện tín hữu. Người trong gia đình chia phiên nhau đọc lời nguyện. Có thể thêm lời cầu nguyện theo nhu cầu, nhất là cầu nguyện cho bệnh tật.

Lời Nguyện Tín Hữu

HD: Anh chị em thân mến, với tâm hồn tràn ngập niềm vui phục sinh của Con Chúa, Đấng là Mục Tử nhân lành dẫn dắt chúng ta vượt qua thung lũng tội lỗi và bóng tối sự chết đến đồng cỏ xanh tươi trong sự sống sung mãn của Người. Vậy, cùng với Người, chúng ta hãy xin Chúa Cha tuôn đổ phúc lành trên toàn thế giới.

 1. Xin cho các vị mục tử của Hội Thánh được tràn đầy Thánh Thần, để như thánh Phêrô, các ngài có thể can đảm rao giảng Đức Giêsu là Chúa, và là Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thế giới.
 2. Xin cho những ai đang bị thiệt thòi hay bị bách hại vì trung thành với Chúa Kitô có thể nhận ra ân phúc khi làm việc lành mà phải chịu đau khổ.
 3. Xin cho nhiều tâm hồn quảng đại đáp trả lại tiếng Chúa gọi để trở nên những linh mục và tu sỹ nhiệt thành, theo gương Chúa Kitô Mục Tử nhân lành, hoàn toàn hiến thân cho Chúa và phục vụ các linh hồn.
 4. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta mỗi ngày biết lắng nghe và trung thành đi theo Chúa Kitô để trở nên đoàn chiên đích thực của Người.

HD: Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ tình yêu Chúa trong Đức Kitô là Mục Tử nhân lành. Xin cho chúng con luôn ở lại trong đoàn chiên của Người và cảm nghiệm tình Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nghi Thức Hiệp Lễ

Tất cả: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng; Nước Cha trị đến; Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày; và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chúc bình an cho nhau

Chiên Thiên Chúa

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

Rước lễ thiêng liêng

Vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta có thể không lãnh nhận Thánh Thể, Giáo hội khuyến khích chúng ta “Rước lễ thiêng liêng”, ước muốn đến và ngự vào tâm hồn mình, vì mình yêu mến Người.

Các Kinh Rước Lễ thiêng liêng giúp mình cầu nguyện với Chúa:

Kinh 1: “Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.” (Thánh Alphonsô)

Kinh 2: Ôi Chúa Giêsu, con hướng vào Nhà Tạm nơi Chúa đang ẩn ngự vì yêu thương con. Con yêu Chúa, ôi Chúa của con. Con không thể nhận Chúa bằng Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, xin Chúa hãy đến thăm con với ơn sủng của Ngài. Xin Chúa đến trong trái tim con cách thiêng liêng. Xin thanh tẩy và thánh hóa nó. Xin làm cho nó giống như Trái Tim của Ngài. Amen.

Kinh 3: Lạy Chúa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen.

Thinh lặng kết hiệp với Chúa trong tâm hồn. Sau đó hát

GIÊSU Ở CÙNG CON                                             Đại Hồng & Ngọc Thanh

ÐK: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

 1. Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người, và được Cha đoái thương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự nơi đây giữa hồn con.
 2. Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.
 3. Trần thế lòng con chê chán rồi. Con chỉ gặp buồn đau cay đắng thôi. Chúa ơi ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yêu thương con cậy trông.

4.Lữ khách trầm ngâm khi đổ chiều. Trong quán trọ lòng mơ quê dấu yêu. Chúa ơi, ở lại với con hèn. Nắng phai rồi không gian sẽ mù đen.

 

HD: đọc lời nguyện kết thúc

 

Lời Nguyện kết thúc

Lạy Chúa là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Chúa cứu chuộc bằng máu châu báu của Ðức Giêsu Kitô. Cúi xin Chúa giờ đây thương đoái, dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

 

HD: Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ và đưa chúng con đến sự sống muôn đời.

TC: Amen.

DÂNG VỀ MẸ                                                                                              Lm. Kim Long

ĐK. Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, Một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời. Diệu huyền tỏa bay nơi nơi.

 1. Con dâng về Mẹ: Trọn cuộc đời nơi khóc than, Đường đời nguy nan Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.
 2. Con dâng về Mẹ: Mộng đời nở tươi ngát hương, Dạt dào yêu thương, Đừng phân rẽ trăm ngàn đường.
 3. Con dâng về Mẹ: Lời nguyện tin yêu thiết tha, Dù đời phôi pha, Tình yêu vẫn luôn đậm đà.

 

……………………………………..

 

Gia đình có thể đọc chung Kinh Lạy NữVương Thiên Đàng và kinh cầu nguyện cho cơn dịch chóng qua.

Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia
Đáp: Vì đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng – Alleluia

Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa – Alleluia
Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia

Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc – Alleluia
Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật – Alleluia

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, là đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng qúa bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô la` Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời dời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuốngdưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen

Kinh khẩn cầu Thánh Giuse trong cơn đại dịch Covid-19

Đức thánh cha Phanxicô

Lạy thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ đất nước của chúng con.

Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết, như ngài, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ.

 

Xin ban trí thông minh khoa học cho những người đang tìm các phương thức phù hợp cho sức khỏe và thiện ích thể lý của các anh chị em.

 

Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh vì những người nghèo khổ: các tình nguyện viên, các y tá bác sĩ, những người ở tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân, thậm chí với giá là sự an toàn của chính họ.

 

Lạy thánh Giuse, xin chúc lành cho Giáo hội: từ các thừa tác viên của Giáo hội, xin làm cho Giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ của ánh sáng và lòng tốt của ngài.

 

Lạy thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình: bằng sự thinh lặng cầu nguyện của ngài, xin kiến tạo sự hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái, cách đặc biệt những là người bé nhỏ nhất.

 

Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn: xin giúp cho không ai bị rơi vào sự thất vọng khi bị bỏ rơi và nản chí.

 

Xin an ủi những người yếu đuối nhất, ban ơn can đảm cho những người lung lay, xin bầu chữa cho những người nghèo khổ.

 

Xin cùng với Đức Trinh nữ, Mẹ của chúng con, cầu Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi hình thức của đại dịch. Amen.

 

 

LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng

chúng con đang họp nhau cầu nguyện,

tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót

xin nhìn đến nỗi thống khổ

của đoàn con trên khắp thế giới,

đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con,

cho chúng con hoàn toàn tín thác

vào tình yêu quan phòng của Cha.

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,

là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,

được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,

và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa

đang ân cần nâng đỡ chúng con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế

sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,

nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen

 

THƯ VÀ LỜI KINH CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

GỬI TOÀN THỂ CÁC TÍN HỮU DỊP THÁNG 5 NĂM 2020

 

Anh chị em thân mến,

Tháng 5 đang đến, tháng mà dân Thiên Chúa bày tỏ cách đặc biệt tâm tình yêu mến và lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Maria. Và truyền thống đạo đức trong tháng này là đọc kinh Mân Côi tại nhà cùng với gia đình. Những hạn chế trong thời gian đại dịch đã giúp chúng ta nhận ra cách rõ nét hơn giá trị của “gia đình”, kể cả trong lãnh vực thiêng liêng.

Vì thế, tôi muốn khuyến khích mọi người tái khám phá nét đẹp của việc cầu nguyện với kinh Mân côi trong tháng 5. Kinh Mân côi có thể đọc chung cũng như đọc riêng; tùy theo hoàn cảnh thực tế, anh chị em có thể chọn cách đọc thuận lợi nhất. Tiêu chuẩn để chọn lựa vẫn là sự đơn giản, và anh chị em có thể dễ dàng tìm thấy trên internet những mẫu cầu nguyện tốt để làm theo.

Tôi cũng soạn hai lời kinh dâng lên Đức Mẹ để anh chị em đọc vào cuối giờ kinh Mân côi, chính tôi sẽ cùng hợp ý với tất cả anh chị em để đọc những lời kinh này trong tháng 5. Cùng với bức thư này, tôi xin gửi hai lời kinh ấy để tất cả mọi người cùng đọc.

Anh chị em thân mến, việc chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Kitô và trái tim Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, sẽ liên kết chúng ta cách chặt chẽ hơn trong một gia đình thiêng liêng và sẽ giúp chúng ta vượt qua cơn thử thách này. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho những người đau khổ nhất, và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi. Tôi xin cám ơn và thân ái chúc lành cho anh chị em.

Roma, đền thờ thánh Gioan Lateranô, ngày 25/04/2020

Lễ thánh Marcô, thánh sử

Minh Đức chuyển ngữ

 

LỜI KINH DÂNG MẸ

I.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng trên mọi nẻo đường chúng con đi.

 

Chúng con tín thác vào Mẹ, là Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn, khi đứng bên chân Thánh Giá, Mẹ đã thông dự vào nỗi khổ đau của Chúa Giêsu, và luôn kiên vững đức tin.

Lạy Mẹ là Đấng bảo vệ dân thành Rôma,

Mẹ biết những gì chúng con đang cần, và chúng con biết chính Mẹ sẽ giúp chúng con, như xưa tại Cana xứ Galilê, để niềm vui và lễ hội sẽ trở lại sau cơn thử thách này.

Lạy Mẹ của Tình yêu Thiên Chúa, xin giúp chúng con vâng theo điều Chúa Cha muốn và thực thi điều Chúa Giêsu dạy, vì chính Người đã gánh lấy nỗi thống khổ của chúng con, và mang lấy những đau thương của chúng con, để qua thập giá, Người đưa chúng con đến niềm vui Phục sinh.

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ.

 

II.

“Chúng con trông cậy Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời”.

Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, trong nghịch cảnh này, khi cả thế giới đang sầu khổ âu lo, chúng con chạy đến ẩn náu nơi Mẹ để được chở che.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin đưa mắt nhân từ nhìn đến chúng con đang trong cơn đại dịch Corona. Xin Mẹ an ủi những người đang khổ đau than khóc thân nhân đã lìa trần, và những khi phải an táng một cách đau đớn hơn. Xin nâng đỡ những ai đang âu lo vì người thân nhiễm bệnh, nhưng không thể ở gần bên để tránh bị lây nhiễm. Xin ban niềm trông cậy cho những người đang khủng hoảng vì một tương lai quá bấp bênh và do hậu quả kinh tế và công việc.

Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa là Cha giàu lòng thương xót, để gánh nặng đau thương này chóng qua, để hy vọng và bình an sớm ló dạng. Như xưa ở Cana, xin Mẹ ngỏ lời với Con chí thánh của Mẹ, để Người ban thêm sức mạnh cho gia đình các bệnh nhân và nạn nhân, để Người mở lòng họ đón nhận niềm tin tưởng cậy trông.

Xin Mẹ bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và tình nguyện viên, những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của chính mình để cứu mạng người khác. Xin Mẹ đồng hành nâng đỡ những nỗ lực anh hùng của họ, xin ban cho họ nghị lực, lòng quảng đại và được an mạnh.

Xin Mẹ luôn ở gần bên những người đang ngày đêm chăm sóc bệnh nhân, và các linh mục, trong thao thức mục vụ và dấn thân vì Tin Mừng, đang tìm cách trợ giúp và nâng đỡ mọi người.

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh, xin soi sáng tâm trí các nhà nghiên cứu khoa học, giúp họ tìm ra những giải pháp hiệu quả để chế ngự mầm bệnh này.

Xin Mẹ trợ giúp các nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết khôn ngoan, ân cần và quảng đại hỗ trợ những ai đang thiếu thốn những gì thiết yếu cho cuộc sống, và biết hoạch định những giải pháp xã hội và kinh tế với tầm nhìn xa rộng và tình liên đới.

Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động lương tâm con người, biết sử dụng ngân sách khổng lồ cho việc đẩy mạnh các công trình nghiên cứu thích hợp để ngăn ngừa những thảm họa tương tự trong tương lai thay vì sử dụng để cải tiến và tăng cường các loại vũ khí.

Lạy Mẹ dấu yêu, xin cho chúng con nhận thức rằng tất cả mọi người đều thuộc về một đại gia đình duy nhất, nhận ra mối dây liên kết chúng con, để với tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng con có thể giúp đỡ cho biết bao người còn đang sống trong túng nghèo khốn khổ. Xin Mẹ giúp chúng con luôn giữ vững đức tin, kiên trì phục vụ và liên lỉ cầu nguyện.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Đấng an ủi kẻ âu lo, xin Mẹ ấp ủ đoàn con của Mẹ đang trong cơn gian nan khốn khó, xin Mẹ cầu cùng Chúa dang cánh tay uy quyền để giải thoát chúng con khỏi cơn đại dịch kinh hoàng này, để cuộc sống của chúng con được trở lại bình thường trong an lành.

Chúng con tin cậy nơi Mẹ, Mẹ luôn tỏa sáng như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng trên mọi nẻo đường chúng con đi, ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Bản dịch của Ủy ban Phụng tự – HĐGM VN

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *