Referat menighetsrådsmøte 22.04.2020

Til stede:
P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Ane Ugland Albæk, Joanna Rodziewicz, Luan Van Nguyen, Tinh Van Doan, John Arngrim Hunnes, Xuat Minh Dang, Wlodzimierz Dyzma
Ikke til stede: Kristian Teofilovic, Daniel Habtay, Jocelyn Augland
Neste møte:
20.05.20, kl. 1900

Sak 13/20 Tiltak i menigheten i forbindelse med koronaviruset
Koronaviruset endrer mye av det som skjer i St. Ansgar menighet våren 2020:

• Søndagsmessene strømmes fortsatt på menighetes Facebookside på polsk (kl. 0800), norsk (kl. 1200) og vietnamesisk (kl. 1330).

• Katekesen fortsetter – digitalt. Hver klasse forholder seg til informasjon fra sin kateket. Katekesemessen strømmes. Vi har problemer med å få kontakt med alle foreldrene. Mona lager kunngjøring om at foreldre som ikke får henvendelse fra sin kateket må ta kontakt med sin kateket selv.

• Førstekommunion utsettes inntil videre.
– Vi har mottatt ønske om å arrangere førstekommunionsseremonier for få barn av gangen. Det er ikke aktuelt, da det er i strid med retningslinjene fra OKB og det i tillegg vil være vanskelig gjenomførbart å avholde så mange seremonier.
– Vi har også mottatt forslag om «drive-in» serememoni der vi møtes på en parkeringsplass og alle sitter i hver sine biler. Også her følger vi OKBs pålegg om å utsette vårens førstekommunionsseremonier. Dersom situasjonen varer lenge må vi vurdere andre muligheter for førstekommunion.

• Hva som skjer med høstens konfirmasjoner er ennå ikke besluttet.

• Caritasgruppen har fortsatt frivillige klare til å bistå menighetens medlemmer men de har foreløpig ikke mottatt henvendelser.

• Vi sender rosenkransbønn på facebook de fleste dager kl 18.00 fra ulike hjem. I mai sender vi rosenkrans hver dag på forskjellige språk. Lederne for de nasjonale grupper får ansvar for hver sine dager.

• SAUL har hatt felles bønn digitalt hele påsken. Det er kjempeflott og vi ønsker at ungdommene fortsetter å holde kontakt med hverandre i denne perioden med koronarestriksjoner.

Sak 14/20 Giverkampanje
Vi får stadig færre avtalegirogivere til menighetens byggefond. Den planlagte giverkampanjen må derfor lanseres digitalt på nettsiden og facebook gjennom egne oppslag og i kunngjøringer i messene.

Sak 15/20 Eventuelt
– Vi har en bankterminal/kortautomat som koster kr 13.000,- i året. Den er så lite i bruk at vi avvikler denne betalingsordningen.

– 18. mai er det 100 år siden Johannes Paul II ble født. Vi ønsker å markere det med messefeiring som strømmes.

– Vaskemaskinen på kjøkkenet i Kiga er ødelagt. Reparasjon vil koste kr 4-5000,-. Vi vedtar å reparere den siden en slik vaskemaskin koster rundt kr 40.000,-. Det er sannsynlig at feil bruk er årsaken til at den nå er ødelagt. Vi lager instruksjon for både vaskemaskin og ovn som henges opp på veggen på kjøkkenet innen kirken åpnes igjen for bruk. Samtidig minner vi om at filteret i kjøkkenviften trenger jevnlig rengjøring.

– Vårens pastoralrådsmøte ble avlyst. Siden vi mangler denne muligheten til å rapportere om menighetens tilstand og drift, ønsker menighetsrådet å sende en orientering til OKB ved Kansler og personalsjef Anne-Mette Ringdal og Biskop Bernt. Vi vil formidle at i denne vanskelige tiden har prestene og menigheten i St Ansgar stått sammen og i fellesskap fått til mange tiltak og høy deltakelse. Dette gjelder strømmede messer, fellesbønner som rosenkrans og korsvei, digital katekese, videomøter, filmer og hjelp til Guds ords tjeneste i familien. Uten fantastisk koordinering og innsats fra våre flotte prester hadde ikke dette vært mulig. Vi er stolte over alt vi har fått til og over alle de flotte medlemmene vi har i menigheten som hjelper på hver sin måte.

Ane Ugland Albæk
Sign.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *