PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh, Năm A (26 tháng 4)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh, Năm A (26 tháng 4)

Cả gia đình quy tụ chung quanh bàn thờ, thắp nến. Cha hoặc mẹ trong gia đình hướng dẫn buổi cầu nguyện. Tất cả đứng.

CON BƯỚC LÊN BÀN THỜ                                                           Lm. Kim Long

ÐK. Con bước lên bàn thờ cùng dân Chúa đây hợp dâng thánh lễ. Ðây lễ Chiên chiều xưa, Con Chúa uy linh đã trao hiến thân mình.

 1. Muôn tâm hồn liên kết trong tình thân dâng tiến Cha toàn năng lễ vật hy sinh. Xin Cha lành cho lễ dâng toàn thiêu mưa xuống muôn hồng ân nhuần thấm tâm hồn.
 2. Con nguyện cầu xin Chúa thương trần gian cho khắp nơi bình an, Giáo Hội rộng lan, cho muôn người thôi oán thương hận than, cho khói binh mờ tan, hạnh phúc tuôn tràn.
 3. Khúc nhạc vàng dâng kính Cha toàn năng, Thiên Chúa bao giàu sang, chiếu ngời vinh quang. Cánh tay Người nâng đỡ bao kỳ công, trong ánh quang thần nhan, trong đất huy hoàng.
 4. Chúa nhân hiền thương chúng con triền miên mê đắm trong tội khiên, cõi đời truân chuyên. Trút lệ phiền con kính dâng niềm tin, đôi mắt luôn nhìn lên tòa Chúa uy quyền.

Người hướng dẫn (HD) làm dấu thánh giá

 

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Amen.

 

Nghi Thức Sám Hối

 

Tất cả: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. (Ðấm ngực và đọc): Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên thần, các Thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Kinh Thương Xót

X. Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kinh Vinh Danh

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,

 

và bình an dưới thế cho người thiện tâm.

 

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,

 

chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,

 

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,

 

Là Chúa Cha toàn năng.

 

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa

 

là Con Ðức Chúa Cha.

 

Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;

 

Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.

 

Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

 

Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh,

 

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao,

 

cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.

 

Amen.

 

HD: đọc lời nguyện nhập lễ

Lời Nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại, và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Tất cả ngồi. Người trong gia đình thay phiên nhau đọc Lời Chúa.

Phụng Vụ Lời Chúa

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14. 22-28

“Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này: Đức Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng Người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết. Theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, Người đã bị nộp, và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát Người khỏi những đau khổ của cõi chết mà cho Người phục sinh, vì không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng Đavít đã nói về Người rằng: ‘Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông: vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để Đấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa’”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11

Đáp: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh (c. 11a).

Hoặc đọc: Alleluia.

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”. – Đáp.

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. – Đáp.

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy sự hư nát. – Đáp.

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Pr 1, 17-21

“Anh em được cứu độ bằng Máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, nếu anh em gọi Người là Cha, Đấng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho Người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: x. Lc 24, 32

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 24, 13-35

“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.

Tất cả ngồi: HD đọc bài suy niệm

Bài suy niệm

“Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24,27).

Chúa Giêsu không chỉ thông truyền chân lý cho chúng ta, mà còn giúp chúng ta đón nhận chân lý. Người trình bày Lời Chúa có sức thuyết phục, và Người hành động một cách thân tình và thâm sâu. Người là Thầy duy nhất có thể tác động trực tiếp trên linh hồn các môn đệ của Người, trên trí khôn và ý chí của họ. Chúa Giêsu tác động bên trong tâm hồn chúng ta làm cho chúng ta chấp nhận giáo huấn của Ngài và đưa chúng ta đến nơi thân tình với Người.

 1. Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc hai môn lên lên đường về làng Emmaus. Họ thất vọng, “Vẻ mặt buồn sầu” (24,17). Họ buồn sầu vì niềm hy vọng về một Đấng Thiên Sai đã sụp đổ.

Niềm hy vọng của họ đặt vào “Giêsu Nadarét”. Những câu hỏi thăm dò của Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đến chỗ nói ra một cách tóm tắt những biến cố quan trọng liên quan đến Chúa Giêsu: cuộc khổ nạn và cái chết cuả Người, niềm hy vọng của dân Israel vào Người. Họ xem Người là một “tiên tri quyền năng trong lời nói và việc làm”, “trước mặt Thiên Chúa và toàn dân”. Họ mong đợi sự cứu chuộc dân Israel khỏi sự áp bức. Nhưng các môn đệ không thấy được hay không hiểu được tất cả những gì các tiên tri đã loan báo: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!”.

Cái chết của Chúa Giêsu làm cho mọi niềm hy vọng của họ tiêu tan. Chúa Giêsu tập trung vào điểm họ thiếu trong việc hiểu và đức tin. Người đặt ra cho họ một câu hỏi, mà câu trả lời phải là một câu trả lời có: “Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (c. 26). Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng Người phải đi vào trong đau khổ mới vào trong vinh quang. Mầu nhiệm này thật khó hiểu đối với chúng ta.

Và Đấng sống lại đến gặp họ giữa lòng những vấn đề của họ. Người giải thích các lời ngôn sứ liên quan đến Người. Người nhắc lại cho họ nhớ những điều Người đã rao giảng tại Galilê. Người chỉ cho họ thấy là lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm và thực hiện trong cuộc đời và trong cái chết của Người.

Điều này Hội Thánh tiên dã rao giảng ngay từ những ngày đầu tiên. Thánh Phêrô: “Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ hình” (Cv 3,18), “Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết.” (Cv 2,23-24).

Đấng Sống lại đã nhắc nhớ và giải thích cho họ Lời Chúa chứa đựng trong Kinh Thánh. Và việc làm này là một phép lạ: “Người mở tâm trí cho họ hiểu Kinh Thánh” “Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.”. Động từ dianoígo, có một nghĩa chữa lành. Chỉ việc mở tai cho người điếc và mở miệng cho người câm (x. Mc 7,34), và mở mắt cho người mù (x. Lc 24,31). Ở đây chỉ công việc của Chúa Thánh Thần. Người mở tâm trí cho họ hiểu Kinh Thánh. Các môn đệ được mở tâm trí, nhờ đó họ tin vào Chúa Giêsu sống lại và làm chứng tá cho Người.

Chỉ trong ánh sáng Thánh Kinh và việc bẻ bánh, mới giúp họ tìm ra hiểu và tìm ra hướng đi cho những thắc mắc của họ. Ánh sáng của Đấng Phục Sinh dọi chiếu ánh sáng và biến đổi những thắc mắc của con người, và họ phải đọc lại những vấn đề của họ trong ánh sáng Thánh Kinh và Đấng Sống Lại.

2- Đấng Sống Lại làm nên Sách Thánh. Đức tin vào Đấng Phục Sinh tuôn ra từ niềm tin vào Lời Chúa. Chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh” (x. 1 Cr 15,3-4). Các tông đồ hiểu kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa hoàn thành trong cuộc Thương Khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Và đây là nền tảng niềm tin Kitô hữu. Từ Người chúng ta nhận được ơn tha thứ tội lỗi, lòng thương xót của Thiên Chúa.

Sự hiện diện của Chúa giải thích: Chúa Kitô luôn hiện diện trong các hành vi của Hội Thánh. Cộng đoàn Kitô hữu hiểu chính mình, và Hội Thánh hiểu căn tính mình trong ánh sáng của Lời Chúa. Cuộc đời của Chúa Kitô trở thành gương mẫu cuộc đời của các môn đệ của của cộng đoàn. Con đường của Chúa Kitô là con đường của các môn đệ. Và logíc cuộc đời của Chúa Kitô phải hướng dẫn lôgíc cuộc đời của các môn đệ.

Và lời Chúa dẫn chúng ta đến Thánh Thể. Thánh Thể là nơi gặp gỡ Đấng sống lại. Nơi chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, và hướng đến ngày Người sẽ trở lại: «Con tuyên xưng Chúa đã chết đi…». Người ban lệnh truyền cho Hội Thánh cử hành điều Người đã làm trong việc bẻ bánh. Người trao cho Hội Thánh kho tàng Lời Chúa. Người bảo Hội Thánh đọc lại mọi sự dưới ánh sáng Lời Chúa, và bẻ bánh. Và chúng ta được mời gọi tìm giải đáp những thắc mắc về Người trong Lời Người. Vì Người là niềm tin, hy vọng và lòng mến của chúng ta. Ngài là nơi chúng ta tìm được những phán đoán đúng đắn về chúng ta và trần gian.

“Lạy Chúa, hãy ở lại với chúng con, hãy đồng hành với chúng con dù chúng con không luôn luôn nhận ra Chúa. Xin hãy ở lại với chúng con, bởi vì chung quanh chúng con bóng tối đang tiến dần, và Chúa là Ánh Sáng; sự nản lòng thất vọng đang ăn mòn tâm hồn chúng con: xin hãy đốt cháy tâm hồn ấy bằng sự đoan chắc của Lễ Phục Sinh. Chúng con mệt mỏi trên cuộc hành trình, nhưng Chúa an ủi chúng con qua việc bẻ bánh, để chúng con có thể loan báo cho anh chị em chúng con rằng Ngài đã sống lại thật, và đã trao cho chúng con sứ mệnh trở nên nhân chứng cho sự phục sinh của Ngài.

Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con, khi sương mù của nghi nan, của kiệt quệ hoặc khó khăn xuất hiện trong đức tin Công Giáo của chúng con; Ngài là chính Sự Thật, Ngài là Ðấng mặc khải Chúa Cha cho chúng con: hãy thắp sáng tâm trí chúng con bằng Lời Chúa, xin hãy giúp chúng con cảm nghiệm được vẻ đẹp của việc tin nhận Chúa.

Hãy ở lại trong gia đình của chúng con, hãy thắp sáng gia đình chúng con trong cơn nghi nan ngờ vực, hãy nâng đỡ gia đình chúng con trong những khó khăn, hãy an ủi gia đình chúng con trong những khi đau khổ và trong những lao nhọc hằng ngày, khi mà chung quanh nó bóng tối xuất hiện đe dọa sự duy nhất và yếu tính tự nhiên của gia đình. Chúa là chính Sự Sống: hãy ở lại trong nhà của chúng con để nó vẫn là những tổ ấm, nơi sự sống con người được sinh ra một cách quảng đại, nơi sự sống được chào đón, được yêu thương và được tôn trọng từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.

Lạy Chúa, xin hãy ở lại với những người trong các xã hội của chúng con, những người bị tổn thương nhất; hãy ở lại với những người nghèo và những người thấp cổ bé miệng, với các dân bản xứ và những người Mỹ – Phi, những người đã không luôn tìm được nơi chốn và sự nâng đỡ để diễn đạt sự phong phú về văn hoá cũng như sư tâm thức về căn tính của mình.

Lạy Chúa, xin hãy ở lại với các trẻ em và giới trẻ của chúng con, chúng là niềm hi vọng và là kho tàng của Lục Ðịa chúng con, xin hãy che chở chúng khỏi những nanh vuốt đang tấn công sự hồn nhiên và những niềm hi vọng chính đáng của chúng. Lạy Mục Tử Nhân Lành, xin hãy ở lại với những bậc cao niên và những người đau yếu của chúng con. Hãy làm cho họ được vững mạnh trong đức tin, để họ có thể trở thành những môn đệ và thừa sai của Chúa!”. Amen.

Tất cả ngồi. Thinh lặng vài phút để Lời Chúa lắng đọng trong tâm hồn.

Tất cả đứng. HD: bắt kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính 

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.

(Từ «Bởi phép Chúa Thánh Thần» đến «và đã làm người» mọi người đều cúi mình).

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống: Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

 

HD: đọc lời mở đầu và kết thúc của Lời nguyện tín hữu. Người trong gia đình chia phiên nhau đọc lời nguyện. Có thể thêm lời cầu nguyện theo nhu cầu, nhất là cầu nguyện cho bệnh tật.

Lời Nguyện Tín Hữu

HD: Anh chị em thân mến, Chúa Kitô Phục Sinh đang hiện diện giữa chúng ta khi chúng ta cử hành Lời Chúa và Thánh Thể. Kết hợp với Người chúng ta dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện.

 1. Nhờ được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể, xin cho Tin Mừng Phục Sinh thúc bách mọi người trong Hội Thánh, biết nhiệt thành loan báo Đức Giêsu Phục Sinh.
 2. Xin cho Tin Mừng Phục Sinh trở nên nguồn sức mạnh cho những ai đang xây dựng sự hòa bình và hòa giải.
 3. Xin cho Tin Mừng Phục Sinh trở nên nguồn an ủi và can đảm cho những ai đang thất vọng, sầu khổ, cô đơn và bệnh tật, để họ có thể vượt qua thử thách.
 4. Xin cho Tin Mừng Phục Sinh giúp mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết đón tiếp những người xa lạ với tình người và bác ái.

HD: Lạy Chúa, khi chúng con thất vọng thì Chúa ủi an. Khi chúng con gặp thử thách thì Chúa nâng đỡ. Xin ở lại với chúng con trong chiều tối của cuộc lữ hành trần gian và dẫn đưa chúng con đến bình minh rực rỡ là vinh quang Phục Sinh của Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nghi Thức Hiệp Lễ

Tất cả: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng; Nước Cha trị đến; Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày; và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chúc bình an cho nhau

Chiên Thiên Chúa

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

Rước lễ thiêng liêng

Vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta có thể không lãnh nhận Thánh Thể, Giáo hội khuyến khích chúng ta “Rước lễ thiêng liêng”, ước muốn đến và ngự vào tâm hồn mình, vì mình yêu mến Người.

Các Kinh Rước Lễ thiêng liêng giúp mình cầu nguyện với Chúa:

Kinh 1: “Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.” (Thánh Alphonsô)

Kinh 2: Ôi Chúa Giêsu, con hướng vào Nhà Tạm nơi Chúa đang ẩn ngự vì yêu thương con. Con yêu Chúa, ôi Chúa của con. Con không thể nhận Chúa bằng Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, xin Chúa hãy đến thăm con với ơn sủng của Ngài. Xin Chúa đến trong trái tim con cách thiêng liêng. Xin thanh tẩy và thánh hóa nó. Xin làm cho nó giống như Trái Tim của Ngài. Amen.

Kinh 3: Lạy Chúa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen.

Thinh lặng kết hiệp với Chúa trong tâm hồn. Sau đó hát

GIÊSU Ở CÙNG CON                                             Đại Hồng & Ngọc Thanh

ÐK: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

 1. Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người, và được Cha đoái thương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự nơi đây giữa hồn con.
 2. Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.
 3. Trần thế lòng con chê chán rồi. Con chỉ gặp buồn đau cay đắng thôi. Chúa ơi ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yêu thương con cậy trông.

4.Lữ khách trầm ngâm khi đổ chiều. Trong quán trọ lòng mơ quê dấu yêu. Chúa ơi, ở lại với con hèn. Nắng phai rồi không gian sẽ mù đen.

 

HD: đọc lời nguyện kết thúc

 

Lời Nguyện kết thúc

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

 

HD: Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ và đưa chúng con đến sự sống muôn đời.

TC: Amen.

DÂNG VỀ MẸ                                                                                              Lm. Kim Long

ĐK. Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, Một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời. Diệu huyền tỏa bay nơi nơi.

 1. Con dâng về Mẹ: Trọn cuộc đời nơi khóc than, Đường đời nguy nan Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.
 2. Con dâng về Mẹ: Mộng đời nở tươi ngát hương, Dạt dào yêu thương, Đừng phân rẽ trăm ngàn đường.
 3. Con dâng về Mẹ: Lời nguyện tin yêu thiết tha, Dù đời phôi pha, Tình yêu vẫn luôn đậm đà.

 

……………………………………..

 

Gia đình có thể đọc chung Kinh Lạy NữVương Thiên Đàng và kinh cầu nguyện cho cơn dịch chóng qua.

Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia
Đáp: Vì đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng – Alleluia

Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa – Alleluia
Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia

Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc – Alleluia
Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật – Alleluia

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, là đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng qúa bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô la` Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời dời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuốngdưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen

Kinh khẩn cầu Thánh Giuse trong cơn đại dịch Covid-19

Đức thánh cha Phanxicô

Lạy thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ đất nước của chúng con.

Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết, như ngài, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ.

 

Xin ban trí thông minh khoa học cho những người đang tìm các phương thức phù hợp cho sức khỏe và thiện ích thể lý của các anh chị em.

 

Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh vì những người nghèo khổ: các tình nguyện viên, các y tá bác sĩ, những người ở tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân, thậm chí với giá là sự an toàn của chính họ.

 

Lạy thánh Giuse, xin chúc lành cho Giáo hội: từ các thừa tác viên của Giáo hội, xin làm cho Giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ của ánh sáng và lòng tốt của ngài.

 

Lạy thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình: bằng sự thinh lặng cầu nguyện của ngài, xin kiến tạo sự hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái, cách đặc biệt những là người bé nhỏ nhất.

 

Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn: xin giúp cho không ai bị rơi vào sự thất vọng khi bị bỏ rơi và nản chí.

 

Xin an ủi những người yếu đuối nhất, ban ơn can đảm cho những người lung lay, xin bầu chữa cho những người nghèo khổ.

 

Xin cùng với Đức Trinh nữ, Mẹ của chúng con, cầu Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi hình thức của đại dịch. Amen

 

LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng

chúng con đang họp nhau cầu nguyện,

tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót

xin nhìn đến nỗi thống khổ

của đoàn con trên khắp thế giới,

đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con,

cho chúng con hoàn toàn tín thác

vào tình yêu quan phòng của Cha.

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,

là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,

được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,

và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa

đang ân cần nâng đỡ chúng con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế

sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,

nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen

 

 

CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH

 

Anh chị em trong cộng đoàn thân mến,

Chúa Kitô đã sống lại. Halleluia. Người là niềm tin của Hội Thánh, của các Tông đồ và là niềm tin và cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta hãy tiến bước trong vui mừng. Đấng Sống Lại luôn luôn ở với chúng ta. Chúng ta hãy để cho Chúa Kitô sống lại chiếm lấy cuộc đời chúng ta và biến đổi chúng ta.

Anh chị em hãy rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô sống lại cho những ai khao khát Người, và hãy tỏa hương thơm Tin Mừng bằng cuộc sống với Chúa Giêsu chịu thương khó, chịu chết và sống lại.

Các cha xin chúc anh chị em một Lễ Phục Sinh đầy niềm vui và ân phúc.

Bình an và mọi sự tốt lành ở với anh chị em

Cha Tiến và cha Dawid

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *