Referat fra møte med nasjonale grupper

Ekstraordinært møte 14.04.2020
Til stede:
P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Carmen Gloria Diaz, Ane Ugland Albæk, Thao Van Doan, Jocelyn Augland, Wisam Yousif
Ikke til stede: Vera Santos, Fabiola Murugia, Jean Albérie Nyovu, Wlodzimierz Dyzma, Daniel Habtay

Status hos de ulike nasjonale gruppene
– Spansk gruppe følger p Joel. Han sender spanske messer fra St Josef kirke i St Olav menighet, og han sender rosenkrans hver dag kl 12.00. Spansk gruppe holder kontakt med hverandre i egen facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/175202925835172/ Spansktalende i menigheten er velkomne til å bli med i gruppen.
– Arabisk/irakisk/syrisk gruppe følger p Rooni. Han sender messe på arabisk fra St. Josef (St Olav menighet). Han sender også felles bønn hver dag kl 18.00. Arabisk gruppe har egen facebookside for arabisktalende i menigheten: https://www.facebook.com/rooni.hanna.3?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
– Filipinsk gruppe har også egen facebookside: https://www.facebook.com/groups/1657417514537043/permalink/2261232980822157/  De følger messer fra filippinene på tagalog.
– Vietnamesisk gruppe holder kontakt med hverandre på Viber (melding, chat og videomøtetjeneste). I tillegg følger de messer fra St Ansgar og St Olav.
– Polsk gruppe har et rikholdig tilbud på messer og bønnesendinger fra Polen. De følger også messer fra St Ansgar. Polsk gruppe har egen facebookside: https://www.facebook.com/groups/1354112148017472/

Generelt er gruppene fornøyd med tilbudet de får, så lenge restriksjonene er der. Alle savner messene og fellesskapet i menigheten og ser frem til å møtes som vanlig igjen.

Vi ber leder for de nasjonale gruppene informere sine medlemmer om:
– Vi sender messer på facebooksiden til St Ansgar: https://www.facebook.com/StansgarKristiansand/. Her sendes også rosenkransbønn fra ulike hjem i menigheten de fleste dager kl 18.00
– Foreldre til katekesebarn som ikke har mottatt henvendelse fra barnas kateket om digital katekese bes ta kontakt med sin kateket på mail eller telefon. Vi har problemer med å få kontakt med alle foreldrene.
– Menighetens Caritas kan bistå medlemmer som trenger hjelp til praktiske ting i hverdagen (for eksempel gå på butikk eller apotek)
– Vi trenger at alle medlemmer fortsetter å gi kollekt til menigheten via Vipps 534797 eller bankkonto 3000.16.55864

Siden vi ikke kan treffes ønsker vi å lage en felles film med Maria-sang (Ave Maria av Fatima) og bønner på ulike språk fra de ulike gruppene. Alle nasjonale grupper sender sitt bidrag til Ane innen 26. april.

Tusen takk til alle for at vi står sammen og støtter hverandre i St. Ansgar menighet!

P Tien og Ane

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *