Referat ekstraordinært menighetsrådsmøte 31.03.2020

Til stede:P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Ane Ugland Albæk, Joanna Rodziewicz, Luan Van Nguyen, Tinh Van Doan, John Arngrim Hunnes, Jocelyn Augland, Xuat Minh Dang, Kristian Teofilovic
Ikke til stede:Wlodzimierz Dyzma, Daniel Habtay
Neste møte:22.04.20, kl. 1900

Sak 13/20 Tiltak i menigheten i forbindelse med koronaviruset

Koronaviruset endrer mye av det som skjer i St. Ansgar menighet våren 2020:

 • Søndagsmessene strømmes på menighetes Facebookside på polsk (kl. 0800), norsk (kl. 1200) og vietnamesisk (kl. 1330).
 • Messer i Den stille uke vil også bli strømmet. Kirken er åpen etter messen for personlig bønn (med gjeldende forholdsregler mot spredning av virus).
 • Langfredag strømmes også korsveiandakt kl. 1700.
 • Kirken holder stengt for de troende under alle messer.
 • Katekesen fortsetter – digitalt. Hver klasse forholder seg til informasjon fra sin kateket. Katekesemessen strømmes.
 • Førstekommunion utsettes inntil videre.
 • Hva som skjer med høstens konfirmasjoner er ennå ikke besluttet.
 • Menighetsrådsvalget utsettes inntil videre.
 • Velsignelse av påskemat avlyses.
 • Opptakelse av konvertitter utsettes inntil videre.
 • Det opplyses om at Caritasgruppen har frivillige klare til å bistå menighetens medlemmer som trenger hjelp med dagligvare/apotek.

Vi ønsker å ha felles bønn hver dag for menigheten, for alle som er syke, for alle avdøde, og for alle som har det vanskelig nå. Derfor arrangerer vi felles rosenkransbønn på menighetens Facebook-side hver dag kl 18.00. Hver dag ønsker vi at et nytt hjem leder bønnen. Ta kontakt med Ane (tlf 90519841) eller send melding til menighetens facebook-side dersom du kan ha rosenkrans hos deg. Alle som melder seg får hjelp til det tekniske og får forslag til Rosenkransbønn.

Vi må oppfordre alle til å gi kollekt enten via VIPPS eller bankkonto. Menigheten taper mye penger på at vi ikke får noe kollekt.

Alle tar ansvar for å informere sin nasjonale gruppe om menighetens digitale tilbud, dvs nettsiden og facebook, og muligheten til å se messer der.

Kristian Teofilovic
Sign.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *