Lần Hạt Mân Côi dịp lễ Thánh Giuse 19 tháng 3, lúc 21 giờ 00 Với Đức Thánh Cha Phanxicô và toàn thể Hội Thánh hoàn cầu

Lần Hạt Mân Côi dịp lễ Thánh Giuse 19 tháng 3, lúc 21 giờ 00

Với Đức Thánh Cha Phanxicô và toàn thể Hội Thánh hoàn cầu

tekst på norsk «ROSENKRANSBØNN PÅ FESTEN TIL ST. JOSEF 19. MARS KL. 21.00

MED PAVE FRANS OG MED HELE KIRKEN I VERDEN» https://stansgar.katolsk.no/?p=7039

 

“Thánh Giuse là “người công chính, kết bạn với Đức trinh nữ Mẹ Chúa Trời… tôi tớ trung tín và khôn ngoan được trao phó coi sóc Thánh Gia”, để thay quyền Chúa Cha “gìn giữ Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa Nhập thể bởi quyền năng Thánh Thần...” (Đức Giáo Hoàng Beneđictô XV, ngày 9/4/1919)

 

Trong buổi tiếp kiến chung tuần này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người hiệp ý nhau lần hạt Mân Côi vào dịp lễ Thánh Giuse 19 tháng 3, lúc 21 giờ 00, với mầu nhiệm Năm Sự Sáng. Đức Thánh Cha nói: “Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu biến hình sáng láng và đến với Thánh Tâm Người. Chúng ta hướng về Thánh Giuse, Đấng Bảo Trợ Thánh Gia, và Hội Thánh mà lần hạt Mân Côi. Chúng ta xin Thánh Giuse bảo vệ cách riêng gia đình chúng ta, những người nhiễm bệnh, xin Chúa gìn giữ những người lo cho các bệnh nhân: các bác sĩ, y tá, những người tự nguyện họ chịu nhiều rủi ro khi phục vụ”.

Chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Năm sự Sáng. Chúa Giêsu là “Ánh Sáng thế gian” (Ga 8,12). Chúng ta đi theo Người như những môn đệ của Người, vì chúng ta biết rằng “Ai đi theo Người thì không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng ban sự sống”  (Ga 8,12). Lời mời gọi của Đức Thánh Cha là động lực thúc đẩy chúng ta và cho chúng ta can đảm cầu nguyện và đồng hành với nhau trong thời gian khó khăn này. Chúng ta cầu xin lòng Chúa thương xót giải thoát chúng ta khỏi cơn đại dịch này.

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Amen

Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

 

  1. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa ngôi Ba. Đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

  1. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người ban cho trí hồn con.  Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý.  Xa điều gian dối, luôn trung thành.
  2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

 

Kinh Tin Kính

 

Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 

NĂM SỰ SÁNG

  1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

 

«Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: «Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!» Nhưng Đức Giê-su trả lời: «Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.» Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: «Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.» (Mt 3,13-17)

Chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới và đất nước chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, những người già, thanh thiếu niên và thiếu nhi.

 

  1. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa (Ga 2,1-10)

 

“Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: «Họ hết rượu rồi.» Đức Giê-su đáp: «Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.» Thân mẫu Người nói với gia nhân: «Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.»

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: «Các anh đổ đầy nước vào chum đi! » Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: «Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.» Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: «Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.» Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày.”

 

Chúng ta cầu nguyện cho những người chăm sóc các bệnh nhân, cầu nguyện cho các bác sĩ, ý tá, cho những người làm việc trong ngành y tế.

  1. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích giao hòa.

 

“Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: «Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,14-15).

Chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân, đặc biệt những người nhiễm bệnh và giađình của họ. Chúng ta cầu nguyện cho những người cô đơn, các tù nhân.

 

  1. Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

 

“Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: «Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.» Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: «Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! » Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy” (Lc 9,28-36)

Chúng ta cầu nguyện cho chính quyền và cho những người phải quyết định những điều quan trọng cho đất nước. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

 

  1. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sáng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

 

“Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: «Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.» Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: «Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.” (Mt 26,26-29).

 

Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho Đức Giám mục Bernt, cho các linh mục và các phó tế. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, cho từng người Kitô hữu và những người tình nguyện dấn thân cho công ích.

 

KINH CẦU THÁNH GIUSE

 

 

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Rất Thánh Đức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Thánh Giuse.
Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng Đavít.
Thánh Giuse là sự sáng láng các Thánh Tổ Tông.
Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.
Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh.
Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.
Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô.
Thánh Giuse là Đấng cai quản Thánh Gia Thất xưa.
Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức.
Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.
Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.
Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ.
Thánh Giuse chịu lụy mọi đàng.
Thánh Giuse rất ngay chính thật thà.
Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.
Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn.
Thánh Giuse là kiểu thức thợ thuyền noi theo.
Thánh Giuse là Đấng làm cho sáng danh gia đạo.
Thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh.
Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con.
Thánh Giuse là Đấng an ủi kẻ mắc gian nan.
Thánh Giuse là nơi cậy cho kẻ liệt lào.
Thánh Giuse là bổn mạng kẻ mong sinh thì.
Thánh Giuse làm cho quỷ thần kinh khiếp.
Thánh Giuse là quan thầy bàu chữa Hội Thánh.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu thương xót chúng con.
Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.
Đáp: Cùng quản cai gia nghiệp Chúa.

Lời nguyện:

Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con, Chúa đã khấng toan liệu cách khôn ngoan, lưỡi khen chẳng xiết, mà chọn Thánh Giuse làm bạn thanh sạch Đức Mẹ thân sanh Chúa. Xin Chúa hãy khấng ban cho chúng con như đã cung kính Thánh Giuse làm quan thầy bàu chữa dưới đất, thì cũng được nhờ Người cầu thay nguyện giúp trên trời, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị đời đời. Amen.

 

 

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.

 

Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

five × 4 =