KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. SEPTEMBER

Tirsdag 25/09              kl. 18.00         Messe
– etterfulgt av sakramentstilbedelse
Onsdag
26/09             kl. 18.00         Messe
Torsdag
27/09            kl. 11.00         Messe – etterfulgt av felles lunsj i
Kiga
kl.
18.00         Messe
Fredag
28/09              kl. 18.00         Messe
Lørdag 29/09               kl. 13.00         Messe
kl. 18.00         Messe
på polsk
Søndag 30/09              26. SØNDAG I DET
ALMINNELIGE KIRKEÅR –  Mark
9,38-43.45.47-48
kl. 09.00         Messe
på polsk
                                   kl.
11.00         Messe på norsk
                                   kl.
13.00         Messe på vietnamesisk
                                  
Annet:
Fredag 28/09              kl. 19.00         SAUL
samles i KIGA
Søndag 30/09              CARITASSØNDAG – all kollekt på denne søndagen går til
Caritas Norge
                       Alle er hjertelig velkommen til
kirkekaffe!
    
Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *