Informasjon om troskurs

Troskurset i St. Ansgar Menighet er en innføring i katolsk troslære og praksis. Kurset er 2-årig og gjennomføres som kveldsundervisning 2 ganger i måneden. Troskurset har vært åpent for konvertitter og for praktiserende katolikker som ønsker å fordype seg i troen sin.
p. Tien og p. Dawid har sammen med underviserne evaluert kurset og bestemt følgende endringer:
• Troskurset vil fra høsten 2019 være forbeholdt konvertitter.
• Alle kursdeltakere (konvertitter) vil få tildelt en av underviserne som personlig tutor.
• Tutors oppgaver vil være å følge opp kursdeltakeren, tilby messefellesskap, gi råd og veiledning, samt introdusere og delaktiggjøre kursdeltakeren i Menighetens ulike aktiviteter og grupper
• Tutor vil også ha som oppgave å be for og sammen med kursdeltakeren, og gjennom praksis gjøre kursdeltakeren fortrolig med katolsk trospraksis
• For øvrig vil kurset fortsette som samtalebasert kveldsundervisning.

• For katolikker som søker fordypning i troen vil det fra høsten 2019 bli arrangert 2-3 halvårlige miniretretter hvor det blir anledning til å lære om og fordype seg i sentrale temaer.

Ref.: Mogens

Troskurs for voksne

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *