Budskap fra Biskop Bernt til alle troende

Kjære dere. Les brevet til oss alle fra vår kjære biskop Bernt: «Vi må aldri glemme å lytte til de hjelpeløses rop, og vi må heller ikke glemme vår forpliktelse til å svare på deres bønn om støtte og hjelp.»

 

 

BUDSKAP FRA BISKOP BERNT EIDSVIG TIL DE TROENDE I OSLO KATOLSKE BISPEDØMME OG TRONDHEIM STIFT
Leses i alle søndagsmesser 1. og 2. juni 2019

«Den hjelpeløse ropte, og Herren hørte; han frelste ham fra all hans trengsel»

Kjære prester, diakoner og ordensfolk, kjære troende,
Vi må aldri glemme å lytte til de hjelpeløses rop, og vi må heller ikke glemme vår forpliktelse til å svare på deres bønn om støtte og hjelp.
For å støtte de troende og menighetene i dette kallet har vi Caritas. Caritas er Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. En verden uten sult og ekstrem fattigdom, hvor mennesker kan leve i verdighet, er Caritas’ visjon og program.

Caritas gjør et meget godt arbeide. For kort tid siden besøkte statsminister Erna Solberg Caritas. Hun roste hjelpeorganisasjonen for det arbeidet som gjøres både i Norge og internasjonalt. Samtidig erfarer Caritas utfordringer med å sikre en stabil støtte fra det katolske Norge. På grunn av klimaendringer og konflikter er antall mennesker som sulter i verden økende. Alt for mange foreldre må la barna sine gå til sengs på tom mave. Dette kan dere sammen med Caritas bidra til å gjøre noe med. Caritas kan ikke hjelpe dem som sulter uten støtte fra menighetene og hver og en av dere.

Jeg anbefaler dere, såfremt dere har mulighet for dette, å støtte Caritas med et fast månedlig beløp, og slik gjøre Caritas til deres foretrukne hjelpeorganisasjon. Hundre kroner i måneden gir fire familier yrkesopplæring i landbruk, slik at de kan brødfø seg selv. Hjelpen kommer frem. Svært lite av pengene Caritas får, går til administrasjon i Norge. Mer enn ni av ti kroner kommer de trengende til gode. Når du gir pengegaver til Caritas, øker også sjansen for at organisasjonen kan få støtte fra andre aktører. Deres bidrag er helt nødvendig og avgjørende for at Caritas fortsatt skal kunne gjøre Kirkens nestekjærlighet om til handling i verden. Vi katolikker må sørge for at vår Kirke kan oppfylle sitt sosiale oppdrag. Det er derfor jeg oppfordrer dere til å bli faste givere til Caritas. Send gjerne kodeord Caritas100 til 2160.

For det annet oppfordrer jeg dere til å engasjere dere i Caritas. Hvert menighetsråd bør ha en Caritas-ansvarlig som deltar på Caritas sine nasjonale møter, særlig rådsmøtet, og som sørger for at menigheten fokuserer på diakoni. Alle menigheter bør støtte opp om sine Caritas-grupper. Dersom det ikke finnes en lokal Caritas gruppe, oppfordres menigheten til å opprette slike.

For det tredje, anbefaler jeg Caritas til deres forbønn. Be for de Caritas jobber for, og også de som arbeider for Caritas.

Fred være med dere
+Bernt Eidsvig
Biskop av Oslo og apostolisk administrator for Trondheim stift

Oslo, den 28. mai 2019.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *