Be rosenkrans for bispedømmet!


Vårt bispedømme har vært, og er fortsatt, ute i hardt vær. Ofte kan vi troende føle oss hjelpeløse i slike situasjoner – det er så lite vi kan gjøre, alle problemene foregår langt unna der vi befinner oss. VI kan imidlertid prøve å se saken fra en litt annen vinkel, og tenke at dette er en prøvelse som kan snus til noe godt. I Kirken bærer vi hverandre, gjennom bønnen,  i glede som i sorg. La oss se på det som skjer som en anledning der vi alle kan gjøre felles bot for synder begått av oss alle, tidligere generasjoner inkludert.  La oss forstå at vi, som de kloke jomfruene, alltid må være våkne og forberedt på Hans komme, nå som Påsken nærmer seg. 

En god måte å oppnå dette på er å delta i bønneaksjonen troende i bispedømmet har tatt initiativ til. Det oppfordres til en bønnevakt, der rosenkransen bes kontinuerlig fra Palmesøndag til 1. påskedag. Man kan registrere seg og si fra hvilken time man ønsker å be, og så samordnes dette slik at det forhåpentligvis bes hver time hele denne perioden. Meld fra til din sogneprest, eller direkte på  rosenkrans2015@gmail.com. Les mer om aksjonen her.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *