Nytt fra menighetsrådet

Nytt fra menighetsrådet august 2016
Det nye menighetsrådet har konstituert
seg, og består av:
Luan Van Nguyen (leder),  Elisabeth Vetland (sekretær), Jocelyn
Augland, Mazin Aziz, Randi Birkeland, 
Xuat Minh Dang, Tinh Van Doan, 
Martyna Fojcik,  Phong Khac
Mai,  Joanna Rodziewicz.
I løpet av det kommende år ønsker p.
Frode å starte opp et tilbud for unge voksne. Dette blir sannsynligvis søndager
etter aftenmessen. Interesserte kan kontakte ham. Han ønsker også at menigheten
skal få et barnekor. For å få til dette er det nødvendig med innsats fra
frivillige til å drive koret. Interesserte kan melde seg til ham.
Menighetsrådet ønsker også at det
dannes flere komitéer som kan hjelpe til med praktisk arbeid for menigheten.
Komitéene vil ha kontaktpersoner fra menighetsrådet, men skal også bestå av
andre medlemmer av menigheten. Det er behov for en festkomité som kan stå
ansvarlig for diverse arrangementer i menigheten. Vi trenger også en
bygnings/eiendomskomité, som kan ta hånd om alt som angår bygningene våre. I
tillegg vil selvsagt Stella Mariskomitéen bestå. Alle komitéene trenger
medlemmer, så her er det bare å melde seg til sognepresten eller Luan! J

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *