KUNNGJØRINGER SØNDAG 31. MARS 2024

Mandag 01.04. 2. PÅSKEDAG
    kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe på vietnamesisk

Tirsdag 02.04. kl.

kl.

17.30

18.00

Vesper

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 03.04. kl. 18.00 Messe
Torsdag 04.04. kl.

 

 

kl.

11.00

 

 

18.00

Begravelsesmesse på vietnamesisk

Etter messen er det stille tilbedelse fram til kl. 17.45.

Vi ber spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet.

Messe

Fredag 05.04. kl.

kl.

17.00

18.00

Sakramentstilbedelse – Skriftemål under tilbedelsen

Messe

Lørdag 06.04. kl.

kl.

kl.

13.00

15.00

18.00

Katekesemesse

Messe på kaldeisk

Messe på polsk

Søndag 07.04. 2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
    kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

 

Messe på polsk

Høymesse

Messe på vietnamesisk

Mandag 08.04. Høytid: HERRENS BEBUDELSE
kl. 18.00 Messe

Annet:

  • Andre messer i tillegg til ordinære messer denne uken:

Messer i St. Ansgar kirke:
– mandag 1. april – 2. påskedag
er det messe på polsk kl. 9.00, på norsk kl. 11.00 og på vietnamesisk kl. 13.00.
søndag 7. april kl. 15.00 er det messe på kaldeisk.
mandag 8. april kl. 18.00 er det messe på norsk

  • Høytider og fester:
    – Mandag 08.04. feirer Kirken høytiden for Herrens bebudelse.
  • Katekese kunngjøringer

Katekese lørdag 6. april for 8. og 9. trinn

-Kl. 10.00 – 14.00: Katekese

– Kl. 13.00 – 14.00: Katekesemesse

  • Torsdag 4. april kl. 11.00 er det begravelsesmesse på vietnamesisk for avdøde Hieu van Hoang. Det blir ikke felleslunsj den dagen.

 

  • Torsdag 4. april kl. 18.45 er det troskurs.

 

  • Det er ikke kirkekaffe i dag.

Ønsker dere riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *