KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. MARS 2024

KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. MARS 2024

Tirsdag 26.03. kl. 18.00 Messen er avlyst.

Oljevigselsmessen i St. Olav domkirke i Oslo er tirsdag
26. mars, kl. 18.00. Vi ber for biskopen og prestene i vårt bispedømme.

Onsdag 27.03. kl. 18.00 Messe – etterfulgt av korsveiandakt på vietnamesisk
Torsdag 28.03. Skjærtorsdag
kl.

kl.

15.00

18.00

Messe på vietnamesisk

Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd –

etterfulgt av tilbedelse av nasjonale grupper inntil midnatt.

Fredag 29.03. Langfredag – faste og abstinens
kl.

kl.

kl.

kl.

12.00

15.00

17.00

19.00

Langfredagsliturgi på vietnamesisk

Langfredagsliturgi på norsk

Langfredagsliturgi på polsk

Korsveisandakt på vietnamesisk

Lørdag 30.03. Påskeaften
kl.

kl.

kl.

12.00

13.00

14.00

Velsignelse av påskemat på polsk

Velsignelse av påskemat på polsk

Velsignelse av påskemat på polsk

kl.

kl.

17.00

21.00

Påskevigilie på vietnamesisk

Påskevigilie på norsk – Etter messen er alle velkommen til hyggelig samvær i menighetslokalet.

Søndag 31.03. PÅSKEDAG
    kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

08.30

11.00

13.00

15.00

17.00

Påskedagsmesse på polsk begynner med prosesjon.

Påskedagsmesse på norsk

Påskedagsmesse på vietnamesisk

Påskedagsmesse på engelsk

Liturgi på ukrainsk

Mandag 01.04. 2. PÅSKEDAG
    kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe på vietnamesisk

Annet:

1) Messer og liturgi i Den stille uke og påsken for påskeleir på Stella Maris

– Palmesøndag 24. mars kl. 17.00: skriftemål + messe

– Skjærtorsdag 28. mars kl. 15.00: messe på norsk

– Langfredag 29. mars kl. 15.00: Langfredagsliturgi på norsk

– Påskeaften 30. mars kl. 17.00: Påskevigilie på norsk

– Påskesøndag 31. mars kl. 08.30: Påskedagens høymesse på norsk

2) For messetider og liturgiske feiringer i Den stille uke og påsken se kunngjøringen på menighetens nettside, oppslag og flygeblad i kirkens inngangsparti.

3) Langfredag 29.03. kl. 17.00: Økumenisk korsvei gjennom byen. Alle er velkommen!

4) Lørdag 30.03. etter påskevigilien er alle velkommen til hyggelig samvær i menighetslokalet.
Alle bes om å ta med snacks eller fingermat.

5) PÅSKEBASAR

I dag (palmesøndag) inviterer Caritas St. Ansgar alle menighetens medlemmer til å støtte Caritas internasjonale nødhjelpsarbeid ved å kjøpe påskelys.

Etter dagens messer kan årets påskebasar besøkes i Kiga. I tillegg til påskelys selges også en del andre håndarbeidsprodukter samt loddsalg til det store påskelotteriet.

Alle er hjertelig velkommen!

6) Kunngjøring fra Biskop Bernt:
 I media har det kommet fram at den tidligere generalsekretæren i Caritas Norge mottok i desember 2023 en meget generøs sluttpakke av Caritas Norge. Penger og ytelser er ikke tatt fra innsamlede midler eller givere, men fra avkastningen fra Caritas’ eiendomsfond. Biskop Bernt, biskop Erik Varden og nylig tiltrådte generalsekretær Ingrid Joys, garanterer at alle innsamlede midler går til de riktige formålene/formålet; i år som tidligere år. Be for Caritas!

 

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *