KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. NOVEMBER 2023

KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. NOVEMBER 2023

Tirsdag 21.11. Minnedag: Jomfru Marias fremstilling i templet
kl.

kl.

17.30

18.00

Vesper

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 22.11. Minnedag: Den hellige Cecilia
kl. 18.00 Messe
Torsdag 23.11. kl.

kl.

11.00

18.00

Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga.

Messe

Fredag 24.11. Minnedag: Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
kl. 18.00 Messe
Lørdag

 

 

 

 

Andre steder

25.11. kl.

kl.

kl.

kl.

 

kl.

kl.

13.00

14.00

16.00

18.00

 

14.00

17.00

Messe

Messe på tagalog

Messe på fransk

Messe på polsk

 

Messe i Lyngdal

Messe i Flekkefjord

Søndag 26.11. KRISTI KONGEFEST
    kl.

kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

15.00

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe på vietnamesisk

Messe på engelsk

Annet:

1) Messer i vår menighet:
– på lørdag er det messe på tagalog kl. 14.00 og på fransk kl. 16.00
– på søndag er det messe på engelsk kl. 15.00

 

2) Messe andre steder:
– på lørdag er det messe i Lyngdal kl. 14.00 og i Flekkefjord kl. 17.00

 

3) Bispevisitas i St. Ansgar menighet i Kristiansand 2.-3. desember 2023

 

Biskopen skal komme på visitas i vår menighet 2.-3. desember 2023.

– Programmet for bispevisitasen er lagt ut på menighetens nettside, facebook, og på tavlene i inngangspartiet i kirken og i Kiga.

– Troende i menigheten som ønsker en samtale med Biskopen, kan kontakte Biskopens kontor innen den 24. november 2023.

– Dersom troende har saker som de mener skal diskuteres eller behandles under visitasen, skal disse meldes inn til menighetsrådet. Menighetsrådet skal da vurdere om sakene skal tas opp under et av møtene med Biskopen. Fristen for å melde saker er 20. november. Onsdag 22. november tas sakene opp på menighetsrådsmøtet.

– Søndag 3. desember kl. 11.00: Biskopen feirer Pontifikalmesse i St. Ansgar kirke

Alle troende i menigheten oppfordres til å delta i pontifikalmessen.

Alle andre messer på denne søndagen er avlyst.

Etter messen er alle troende i menigheten velkommen til kirkekaffe med Biskopen i menighetens lokal, i Kiga. Alle kan ta med seg kaker og drikke.
Vi gleder oss over Biskopens besøk, og vi ber for visitasen.

 

4) Onsdag 22. november inviterer Caritas St. Ansgar til håndarbeidstreff i Kiga fra kl. 15:30 og frem til kveldsmessen. Vi fortsetter å la oss inspirere av hverandres håndarbeidstradisjoner og ferdigheter.

De som ønsker det kan få opplæring / veiledning i strikking. 

Enkel bevertning med god tid til samtaler og samvær. Alle er hjertelig velkommen

 

5) Torsdag 23. november  kl. 18.45 er det troskurs.

 

6) Ministrantkveld fredag 24. november:

Alle ministranter fra og med 3. trinn til og med videregående og voksne er invitert til ministrantkveld fredag 24. november kl. 18.00 – kl. 20.30, i ungdomkjelleren.

Vi ministrerer i messen kl. 18.00, og etter messen har vi møte i Kiga: vi lærer noen praktiske ting
i forbindelse med ministrering.

 

7) Juniorklubbens bowlingkveld fredag 24.11.
Fredag 24.11. har juniorklubben bowlingkveld på Lucky Bowl i Hannevika.
Påmelding senest ONSDAG 22.11. til Dung Phan – mob. 418 44 223.
For mer informasjon se oppslag i kirkens inngangsparti, menighetens
nettside og facebook.

 

 

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *