Bispevisitas i St. Ansgar menighet i Kristiansand 2.-3. desember 2023

Det pastorale besøket til Biskopen i menighetene er en lang tradisjon. «Under visitas skal biskopen på alle måter søke å fremme de troendes helliggjørelse i samsvar med hver enkelts kall. Han må på en særlig måte fostre kall til de forskjellige kirkelige oppgaver og ha spesiell omsorg for preste- og misjonskall» (Fra Retningslinjer for visitaser av menigheter innen Oslo katolske bispedømme).

På det todagers pastorale besøket i vår menighet skal biskopen gå gjennom kirkebøker, liturgiske bestanddeler, besiktigelse av kirkerom og sakristi, og ha møte:

+ med prestene i menigheten, menighetsrådet, finansrådet, ansatte og frivillige medarbeidere.

+ med kateketer, representanter fra Evangelieforklaringen, Juniorklubben, Saul, Ministranter, Unge Voksne, Caritas, kor, troskurs og nasjonale grupper.

+ og med troende i menigheten som ønsker en samtale med Biskopen. De kan kontakte Biskopens kontor innen den 24. november 2023.

Søndag 3. desember, kl. 11.00: Biskopen feirer Pontifikalmesse i St. Ansgar kirke

Alle de troende i menighetens oppfordres til å delta i pontifikalmessen.

Alle andre messer på denne søndagen er avlyst.

Etter messen er alle troende i menigheten velkommen til kirkekaffe med Biskopen i menighetens lokal, i Kiga. Alle kan ta med seg kaker og drikke .

Visitasens nøyaktige program kommer seinere.

Vi gleder oss over Biskopens besøk, og vi ber for visitasen.

p. Tien

Sogneadministrator i St. Ansgar menighet

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *