Fasteretrett og Den stille uke på vietnamesisk
Cộng
đoàn năm nay được tiếp đón cha Phêrô Trần Văn Hướng,
thuộc Dòng Đa Minh, Cha sẽ giúp giảng tĩnh tâm Mùa Chay cho cộng đoàn.
****************************
Chương Trình Tĩnh Tâm Và Thánh Lễ Trong
Tuần Thánh Cho Cộng Đoàn Việt Nam
 Giáo
Xứ St. Ansgar
Dành cho người lớn và giới tr.
Thứ
hai 26.03.2018. Cha giảng tĩnh tâm từ 17 giờ đến 19 giờ.  19 giờ 15 Thánh lễ, sau lễ C
ha      sẽ ngồi tòa giải tội cho đến 21 giờ.
Thứ ba 27.03.2018. Cha giảng tĩnh tâm từ 17 giờ đến
19 giờ.  19 giờ 15 Thánh lễ, sau lễ C
ha sẽ ngồi tòa
giải tội cho đến 21 giờ.
Dành cho thiếu nhi.
Thứ
tư 28.03.2018
. Cha sẽ giúp tĩnh tâm và Thánh lễ từ 17 giờ đến 19
giờ. 
            
Thứ năm 29.03.2018. Thánh lễ Tiệc
Ly cho cộng đoàn VN  lúc
 15
giờ
          Cộng
Đoàn  VN  Chầu Mình Thánh Chúa, từ 23 giờ đến 24 giờ.
Thứ sáu 30.03.2018. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa,
lúc 12 giờ.
                                       Đi đàng
Thánh giá cho cộng đoàn VN  lúc 20 giờ.
Thứ bảy
31.03.2018.
  Thánh lễ Vọng Phục sinh cho cộng đoàn VN lúc 17 giờ.
Chúa nhật Phục
Sinh 01.04.2018. 
Thánh lễ cho cộng
đoàn lúc 13 giờ.
            

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *