Referat menighetsrådsmøte 10. mai 2023

Referat fra menighetsrådsmøte onsdag 10.mai 2023

St. Ansgar menighet

Til stede fra menighetsrådet: P. Quang Tien Dang, P. Oliver Obinna Izuogu, Sigrid Therese Kornbrekke, Victor Manuel Meza Munoz, Lucyna Zawadzka (zoom),  Jocelyn Augland, Wlodzimierz Dyzma, Ane Ugland Albæk

Forfall fra menighetsrådet: P.  Piotr Gasior, Xuat Minh Dang, Helen Maty, Lan Ngoc Nguyen, Kaja Kristine Tho

Representanter for forskjellige grupper til stede:

 • vietnamesisk gruppe: Hoang Kimchi og Van,
 • tamilsk gruppe: Fabiola Murugiah,
 •  (er ikke gruppe lenger)
 • eritreisk gruppe: Mateus Yuwalden og Yorusalem Kibraeb,
 • fransk gruppe: Jean Alberic Nyovu,
 • spansk gruppe: Victor Manuel Meza Munoz,
 • filippinsk gruppe: Jocelyn Augland,
 • engelsk gruppe: Jane Nelly Andrew og Martin Osunwa
 • Caritas: Mogens Albæk.

Sak 1 Godkjenning innkalling/saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent

Sak 2 Informasjon

 • Informasjon om synodal prosess, frist til å svare/komme med innspill om temaet DELTAKELSE er midten av mai. Spørsmålene ligger på nettsiden
 • Kristi himmelfartsdag, 18. mai på Stella Maris, messe kl. 12. Etter messen er det felles piknik; alle tar med mat. Den vietnamesiske gruppen undersøker om de kan ordne med felles  grill
 • Mur mot naboeiendommen i gården restaureres

Sak 3 Internasjonal dag søndag 4.juni

Evaluering fra internasjonal dag i fjor: Reservere plass for korene i kirka. Rigge bord i tide, sette tilbake bord og stoler der de ble funnet,  ikke begynne matsalg  før maten er blitt velsignet, mer drikke til salgs på de forskjellige bordene, ikke pakk sammen selv om maten er utsolgt, underholdning spres mer utover i tid, ønsker mer felles dans, kan gjerne selge andre ting enn mat, evt. også loddsalg

Søke tillatelse fra politiet og kommunen om stenging av gata.

Ane søker politiet om tillatelse. Det søkes om lån av bukker og sperrebånd fra kommunen for å hindre at biler parkerer der før arrangementet.

Bannere «Internasjonal dag».

Vaktmester og vietnamesisk gruppe henger dem opp.

Vakter til å passe boder/mat

Grupper som selger mat  må ha noen  til å passe på bordet under messen.

Telt og høyttaleranlegg.

Vietnamesisk gruppe ordner.

Rigging av bord.

Alle må ordne sine bord. Menigheten har kjøpt 18 nye plastbord til utendørs bruk. Trengs flere bord kan de hentes i Menighetssalen, men de må settes tilbake dit etter bruk.

Rydding

Alle hjelper å rydde. Ingen begynner å rydde sine bord før kl. 15.00 selv om all mat er utsolgt – senest kl. 16.00.

Søppel.

Vi skaffer  søppelsekker til alle bordene.

Matsalg

Hver gruppe kjøper inn det de trenger av tallerkener, bestikk, servietter, papirduk, osv. Fint om hvert bord handler inn drikke for salg eller serverer vann.

Penger til dette kan tas av det inntjente beløpet eller levere kvittering til Ela på menighetskontoret. Penger for salg kan betales inn til Vipps og kontant. Plakat om vipps konto nr lages. Kontanter leveres til Ane eller Sigrid (som leverer til kontoret)

Følgende grupper ønsker bord: Engelsk gruppe,  Fransk gruppe, – Vietnamesisk gruppe,  Polsk gruppe,  – Filippinsk gruppe, Spansk gruppe, Caritas/kakebord. Eritreisk gruppe og midtøsten gir tilbakemelding etter hvert. Andre som ikke er nevnt her er også velkomne til
å selge mat fra sitt land. Bare si fra til Ane. Og vi trenger kaker.

Alle må komme kl. 9.00 for å ordne bordene sine!

Underholdning. Sang, dans, leker for barn?

De ulike språkgruppene undersøker med sine medlemmer om de vil synge og/eller danse og gir beskjed til Ane

Leker for barn i gården var et fint tiltak i fjor – Ane spør Saul/juniorklubben om de kan bidra med noe

Ta med campingstol?

Det er fint om de som har kan ta med campingstol da vi har lite utemøbler

Vakt med gul vest

Det ville være fint med en som har oversikt over hvor alle ting er. En som folk kan henvende seg til ved spørsmål om praktiske ting.

Allergier

Fint om man kan informere om allergener i maten man selger. For eksempel gluten, egg, melk, nøtter, soya

Nasjonalt antrekk

Veldig fint om alle som har klær som er typiske for hjemlandet kler seg i det.

Messe:

 • Inngangssalme på norsk.
 • 1.lesning spansk.
 • Responsorie på norsk.
 • 2.lesning engelsk.
 • Alleluja eritreisk gruppe.
 • Forbønner: 1. norsk. 2. tagalog. 3. polsk. 4. fransk 5.

vietnamesisk. 6. eritreisk. 7. engelsk.

«La oss be til Herren vår Gud» leses hver gang på norsk.

De ulike språkgruppene oversetter sin bønn og sender oversettelsen til p Tien.

 • Sang offertorium fransk gruppe
 • Sang under kommunion polsk gruppe
 • Sang etter kommunion vietnamesisk gruppe.
 • Mariadans etter kommunion med vietnamesiske barn.
 • Velsignelse
 • Utgangssalme Regina Caelis.
 • Eritreisk gruppe synger Maria sang

*

Vi reserverer plass til korene i kirken: Fransk, polsk, eritreisk korgruppe sitter under orgelgalleriet. Vietnamesisk kor og koret i 11-messen sitter på orgelgalleriet.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 4 17.mai arrangement?

Messe kl. 15. Det er mange som er bortreist i år så det vil ikke bli arrangement med mat
i Kiga. De som ønsker å se borgertoget ved kirken er hjertelig velkomne til det.

Sak 5 Eventuelt

Ingen saker

Neste menighetsrådsmøte med representanter fra språkgruppene er onsdag 31.mai kl 18:45. Vi skal planlegge Corpus Christi.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *