KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. JANUAR 2023

Tirsdag 24.01. Minnedag: Den hellige Frans av Sales
kl.

kl.

17.30

18.00

Vespers

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 25.01. Fest: Apostelen Paulus’ omvendelse
kl. 18.00 Messe
Torsdag 26.01. kl.

kl.

11.00

18.00

Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga.

Messe

Fredag

Andre steder

27.01. kl.

 

kl.

18.00

 

18.00

Messe

 

Messe i Lyngdal (i Lyngdal kapell –  på baksiden
av Lyngdal kirke)

Lørdag

 

 

 

 

 

Andre steder

28.01. Minnedag: Den hellige Thomas Aquinas

kl.     12.30        Rosenkransbønn

kl.

kl.

kl.

 

kl.

13.00

14.00

18.00

 

17.00

Messe

Messe på tagalog

Messe på polsk

 

Messe i Flekkefjord

Søndag 29.01. 4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
 

 

 

 

  kl.

kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

15.00

Messe på polsk

Høymesse

Messe på vietnamesisk

Messe på engelsk

Annet:

1) Torsdag 26 januar

Caritas inviterer til vaffelkveld.

Caritas St Ansgar arrangerer felles sosialt samvær i Kiga etter kveldsmessen.

Vi inviterer til gode samtaler over en kopp kaffe med gamle og nye venner i menigheten.

Nye møtedeltakere som kan tenke seg å bruke litt av sin tid som frivillig i Caritas eller søker informasjon om Caritas diakonale arbeid vil bli tatt godt imot.

Alle ønskes hjertelig velkommen 

 

2) Juniorklubben fredag 27. januar
Fredag 27. januar kl. 18.30 – 20.45 har juniorklubben aktivitetskveld.
For mer informasjon se oppslag i inngangspartiet til kirken og til menighetssalen.

 

            Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *