KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. NOVEMBER 2022

KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. NOVEMBER 2022

Tirsdag 29.11 kl.

kl.

17.30

18.00

Vesper

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse.

Onsdag 30.11  

kl.

kl.

 

06.30

18.00

Festen: Den hellige Andreas

Roratemesse

Messe

Torsdag 1.12 kl.

 

 

kl.

11.00

 

 

18.00

Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga.

Etter messen er det stille tilbedelse fram til kl. 17.45.

Vi ber spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet.

Messe

Fredag 2.12 kl.

kl.

17.00

18.00

Sakramentstilbedelse – Skriftemål under tilbedelsen

Messe

Lørdag 3.12  

kl.

kl.

 

13.00

18.00

Minnedag: Den hellige Frans Xavier

Messe

Messe på polsk

Søndag 4.12 2. SØNDAG I ADVENT
    kl.

kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

15.00

Messe på polsk

Høymesse

Messe på vietnamesisk

Messe på kaldeisk

 

Annet:

1) Onsdag 30.11.: Caritas seniorfest.

Onsdag 30.11 inviterer Caritas St. Ansgar menighetens seniormedlemmer til førjulsfest.

Vi begynner med deltakelse i kveldsmessen kl 18 og fortsetter med felles middag i Kiga.

Det blir underholdning av noen av menighetens talentfulle ungdommer.

Alle registrerte medlemmer over 75 år skal ha mottatt skriftlig invitasjon. Hvis noen har kjennskap til medlemmer som likevel ikke har mottatt invitasjon ber vi om å bli orientert.

Vennligst ta kontakt med medlem av Caritasgruppen eller menighetssekretær.

 

2) Torsdag 1.12.: Juleforberedelser med koret

Menighetskoret og Caritas St. Ansgar inviterer til fellessang i Kiga etter kveldsmessen torsdag 1.12

Vi forbereder oss til julen ved sammen å synge kjære og kjente julesanger og -salmer.

Det serveres suppe, kaffe og vafler, – og vi ser frem til en festlig kveld med mye latter og sang.

Alle er hjertelig velkommen.

 

3) Juniorklubbens filmkveld fredag 2. desember

Fredag 2. desember ser juniorklubben filmen «Julenissens datter» klokka 18.00
på Kristiansand kino. Vi treffes kl. 17.30 på Kristiansand kino. SISTE frist for å melde

seg på er onsdag 30.11. til Dung Phan. For mer informasjon se oppslag i gangen
og menighetens nettside: kristiansand.katolsk.no

 

4) SAUL inviterer alle unge i menigheten mellom 13-18 år til juleverksted fredag 2 desember. Mer informasjon ved utgangen.

 

5) Katekese lørdag 3. desember:

Kl. 10.00 – 14.00 er det katekese for barn og ungdommer på 5., 8. og 9. trinn.

 

6) I forbindelse med Adventsaksjonen arrangerer SAUL i samarbeid med NUK og Caritas Norge kirkekaffe 4. desember. Penger fra årets Adventsaksjon vil gå til Uganda. Vi oppfordrer alle til å ta en kopp kaffe og støtte aksjonen.

 

7) Retrett i Advent 2022 med p. Oliver

Alle er velkommen til tre dagers retrett for å forberede seg til Kristi fødsel.

Tidspunkt: Fra tirsdag 6. desember til torsdag 8. desember 2022, klokka 18.00 – 19.30.

Tema: “Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for Ham” (Matt 3,3).

Program for retretten: Messe, tilbedelse, foredrag, skriftemål, bønn.

 

8) Caritas juleaksjon

Caritas St. Ansgars sin jule-aksjon vil i år ha to formål: støtte krigsutsatte i Øst-Ukraina med midler til generatorer for å sikre strøm og gi spesielt utsatte barn i vårt eget lokalmiljø en oppmerksomhet i forbindelse med julen.

Vi ber derfor menigheten om å hjelpe oss på to måter:

Dels oppfordrer Caritas alle familier til å kjøpe en ekstra barne-julegave. Merk den med alder og kjønn den passer til, og lever den på menighetskontoret innen 15.12. Caritas vil da sørge for at gavene gis til trengende barnefamilier.

Og dels oppfordrer vi alle til å støtte opp om Caritas advenstbasar 4 og 11 desember. Alle inntekter derfra vil gå uavkortet til hjelpearbeidet.

 

9) Nytt lydsystem i kirka

Menigheten ønsker å kjøpe nytt lydsystem i kirka.

Det er en viktig investering som vil forbedre lydkvaliteten i vår kirke betydelig. 

Totale kostnader er omtrent 100 000,00 kr.  Detaljer om lydsystemet kan dere se på oppslag
 i inngangspartiet.

Vi arrangerer vi en innsamlingsaksjon for å dekke så mye som mulig av kostnadene
til lydsystemet søndagene 20.11, 27.11 og 4.12. 

Vi er veldig takknemlige for alle donasjoner og håper på mange bidrag.

Du kan vippse penger på 534797 (velg kategori «lyd i kirka donasjon») eller betale inn
på menighetens bankkonto.

 

            Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *