KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. SEPTEMBER 2022

KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. SEPTEMBER 2022

Tirsdag 13.09.  

kl.

kl.

 

17.30

18.00

Minnedag: Den hellige Johannes Krysostomos

Vesper

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 14.09  

kl.

 

18.00

Fest: Korsets opphøyelse

Messe

Torsdag 15.09.  

kl.

kl.

 

11.00

18.00

Minnedag: Jomfru Marias smerter

Messe

Messe

Fredag 16.09.  

kl.

 

18.00

Minnedag: De hellige Kornelius og Kyprian

Messe

Lørdag 17.09 kl.

kl.

kl.

13.00

14.30

18.00

Katekesemesse

Messe på spansk

Messe på polsk

Søndag 18.09. 25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

Messe på polsk

Høymesse

Messe på vietnamesisk

Annet:

1) Katekese lørdag 17. september:

Kl. 10.00 – 14.00 Katekese for barn og ungdommer på 5., 8. og 9. trinn.

Vi ønsker førsteårskonfirmanter velkommen til konfirmantkurs 17. september. Konfirmasjonsforberedelsen er to år, fra 8. trinn. Ungdommer som går på 9. og 10. trinn på grunnskolen eller på videregående, må også begynne på konfirmantkurset for førsteårskonfirmanter.

  1. oktober er siste frist for å begynne på konfirmantkurset for førsteårskonfirmanter. Etter 1. oktober tar vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at ungdommen må vente til september 2023 for å begynne på konfirmantkurset for førsteårskonfirmanter.

Vi ønsker barn og ungdommer velkommen til katekeseåret 2022/2023.

 

2) Norges Unge Katolikker besøker vår menighet

Søndag 18. september besøker Norges Unge Katolikkers (NUKs) nye leder og nye hovedstyre vår menighet. De ønsker å si noen ord om hva NUK er og gjør etter søndagskunngjøringene.

Og på kirkekaffen kan dere treffe dem. De ønsker å bli bedre kjent med menigheten og slå av en prat om ungdomsarbeid, eller hva en måtte ønske. Alle ungdommene i vår menighet er velkommen til å møte NUKs nye leder og nye hovedstyre.

3) Torsdag 15. september kl. 18.45 er det troskurs.

            Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *