Kunngjøring uke 20

Tirsdag 15/05     kl.
18.00
    Messe – etterfulgt av sakraments
tilbedelse
Onsdag 16/05     kl.
18.00
   Messe
Torsdag 17/05    GRUNNLOVSDAG!
                          kl.
15.00    Messe
Fredag 18/05      kl.
18.00    Messe
Lørdag 19/05     kl.
13.00    Messe
Lørdag 19/05     kl.
14.00    Messe på spansk
Søndag 20/05     PINSEDAG
kl.
09.00    Messe på polsk
                          kl.
11.00    Messe på norsk
                          kl.
13.00    Messe på vietnamesisk
Mandag  21/05   Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
kl.
09.00    Messe på polsk
                          kl.
11.00    Messe på norsk
Denne
uken:
Torsdag  17/05   kl. 18.00    Fest
i KIGA etter borgertoget
Påmelding
(se oppslag i inng.hall og Kiga)
Fredag   18/05    kl. 19.00    Spansk
gruppe ber i Kirken
Annet:
Lørdag  19/5      kl. 15.00    Spansk
gruppe kirkekaffe i Kiga
Søndag 20/5       kl.
13.00
    Unge Voksne har kirkekaffen i dag
Torsdag 24/5      kl.
19.00
    Caritas har vårmøte i Kiga.
Oppslag senere
Damegruppens møte i Kiga 16/5 kl. 16.00 er AVLYST!
Katekesen trenger flere kateketer og assistenter.
Kontakt Mona J. 
Jardim, tlf. 95856044.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *