Kunngjøringer uke 21

Tirsdag 22/05     kl.
18.00    Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse
Onsdag 23/05     kl.
18.00    Messe
Torsdag 24/05    kl.
11.00    Messe – etterfulgt av felles
lunsj i Kiga
                           kl.
18.00    Messe
Fredag 25/05      kl.
18.00    Messe
Lørdag 26/05     kl.
13.00    Messe
                           kl. 14.00    Messe på tagalog
                           kl.
16.00    Messe på fransk
                           kl.
18.00    Messe på polsk
                           kl. 14.00   Messe
i Lyngdal
                           kl. 17.00   Messe i Flekkefjord
Søndag 27/05     DEN
HELLIGE TREENIGHET
kl.
09.00    Messe på polsk
                           kl.
11.00    Messe på norsk
                           kl.
13.00    Messe på vietnamesisk
Denne
uken:
Torsdag 24/5      kl.
19.00    Caritas vårmøte. Foredrag av
Tormod  Nuland, Caritas Norge. Ta med
litt mat til felles måltid og en gevinst til utlodningen. Alle hjertelig
velkommen
Fredag 25/5        kl.
18.15    Juniorklubben bowler på Hannevika bowling, mer info her
Fredag 25/5        kl.
19.00    SAUL i ungdomskjelleren
Lørdag 26/5       kl.
17.00    Vårfest i Kiga v/Tam
Annet:
Katekesen trenger flere kateketer og assistenter.
Kontakt Mona J. 
Jardim, tlf. 95856044.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *