KUNNGJØRINGER UKE 22

Tirsdag 29/05              kl. 18.00         Messe – etterfulgt av sakraments tilbedelse
Onsdag 30/05              kl.
18.00
        Messe
Torsdag 31/05            Fest – JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH
 kl. 11.00         Messe
– etterfulgt av felles lunsj i Kiga
                                     kl. 18.00         Messe
Fredag 01/06               kl.
17.00
         Sakramentstilbedelse –
Skriftemål under tilbedelsen
 kl. 18.00         Messe
Lørdag 02/06             FØRSTE KOMMUNION I VÅR MENIGHET.
Be for barna.
 kl. 11.00         Messe;
messe kl. 13.00 avlyses
                                    kl.
18.00
         Messe på polsk
Søndag 03/06              FESTEN
FOR KRISTI LEGEME OG BLOD
                                   Det er bare messe kl. 11.00.
Etter messen skal vi gå i
prosesjon med det Allerhelligste Sakrament gjennom byens gater og avslutter med
velsignelse ved St. Ansgar kirke.
Denne
uken:
Onsdag 30/05             kl. 16.00         Damegruppen har møte i Ungdomskjelleren
Onsdag 30/05             kl. 16.30         Møte for 1. kommunionsbarn og deres foreldre i KIGA
Søndag 03/06              kl. 18.00         Unge voksne har møte i KIGA
Annet:
Katekesen trenger flere
kateketer og assistenter.
Kontakt Mona J.  Jardim, tlf. 95856044.
Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe!
     Ønsker dere
en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *