Ukategorisert

Caritasvenn

CARITASVENN                                                      Koronatiden har for mange vært en spesiell tung og vanskelig periode. Liten eller ingen kontakt med familie, slekt og venner har bidratt til at flere kan føle seg ensomme og forlatt. Alle har vi blitt minnet på hvor nødvendig…
Les mere