Referat møte i finansrådet 24.09.19

Finansrådet St. Ansgar
Møte 24 SEPTEMBER 2019 / 17:15 / Menighetssalen KIGA

DELTAKERE
Faste medlemmer: Sogneadministrator p. Tien, Doan Van Thao, Lidia Helena Urban og John A. Hunnes (referent). Umiddelbart etter møtestart måtte p. Tien forlate møtet.

AGENDA
Sak nr 1
Status regnskapsføring for undergrupper
2 Giveraksjon
3 Årsregnskap offentliggjøring på nettsiden
4 Kort gjennomgang av regnskapet pr 31.08.2019
5 Neste møte
6 Eventuelt

SAK 1 – Regnskapsføring undergrupper
Med undergruppe forstås nasjonale grupper og andre grupper som bidrar med aktiviteter i menigheten som for eksempel Juniorklubben. Leder av Finansrådet følger opp dette punktet og utarbeider en kort instruks for hvordan regnskapet for undergrupper skal føres. Regnskapesmalen vil følge tilsendt mal fra OKB. Den Vietnamesiske gruppen har valgt å trekke sin økonomi ut av menighetens regnskap og oppnår dermed full autonomi over gruppens økonomi.


SAK 2 – Giveraksjon
Denne saken var også oppe på Finansrådets møte i 02.04.19. Dessverre har det dratt ut i tid å få giveraksjonen i gang. Men Finansrådet ønsker nå fortgang i dette, og vil orientere Menighetsrådet senere i høst om arbeidet. Formålet med giveraksjonen er å styrke menighetens finansielle posisjon, spesielt knyttet til byggelånet.


SAK 3 – Årsregnskap offentliggjøring
Årsregnskapet for 2018 er godkjent av revisor (13. august 2019). Etter en kort diskusjon ble det konkludert med at det ikke var hensiktsmessig å legge regnskapet ut på menighetens hjemmeside. Men årsregnskapet er selvfølgelig tilgjengelig for alle, og kan studeres på Menighetskontoret.


SAK 4 – Regnskap pr 31.08.2019
Menighetens regnskap til og med 31.08.19 ble gjennomgått og sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsinntektene er omtrent tilsvarende, mens driftskostnadene er ca kr 55.000 mindre. Dermed er driftsresultatet svakt bedre sammenlignet med i fjor.


SAK 5 – Neste møte
Neste møte i Finansrådet er tirsdag 19. november kl 1700.


SAK 6 – Eventuelt
Ingen.


Kristiansand, 7. oktober 2019
John A. Hunnes
(referent)

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *