Oversikt over aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 15. januar 2022

Oversikt over aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 15. januar 2022 Klassetrinn Aktiviteter (digital katekese, oppgaver på mail eller sms …) Tidspunkt for aktiviteter (dato og klokkeslett) Hovedkateketer      og     mobilnumre 5. trinn Film og oppgaver på mail Onsdag 12.01.: Oppgavene sendt på…
Les mere