8. trinn, Konfirmasjonens sakrament

Det nye katekeseåret 2021/2022 

Ansvarlige kateketer

8. trinn:

8A:

8B: