KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. DESEMBER 2021

KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. DESEMBER 2021

Tirsdag 14.12.  

kl.

kl.

 

17.30

18.00

Minnedag: Den hellige Johannes av korset

Vesper

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 15.12. kl.

kl.

6.30

18.00

Roratemesse

Messe

Torsdag 16.12. kl.

kl.

11.00

18.00

Messe

Messe

Fredag 17.12. kl. 18.00 Messe
Lørdag 18.12. kl.

kl.

kl.

kl.

 

kl.

kl.

12.30

13.00

14.00

18.00

 

14.00

17.00

Rosenkransbønn

Messe

Messe på spansk

Messe på polsk

 

Messe i Lyngdal

Messe i Flekkefjord

Søndag 19.11.  4. SØNDAG I ADVENT
 

 

 

 

  kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

Messe på polsk

Høytidmesse

Messe på vietnamesisk

Annet:

1) Håndkommunion

Biskopen gjeninnfører påbud om håndkommunion. Håndkommunion er derfor den eneste tillatte form inntil videre.

 

2) Gi en gave til et ukjent barn.

Hvert 8. barn i Kristiansand lever i fattigdom. For noen betyr det en jul uten samme oppmerksomhet, fest og gaver som barn flest opplever i høytiden.

Caritas St.Ansgar oppfordrer alle familier i menigheten til å kjøpe en barne-julegave «for mye». Merke gaven med alder og kjønn den passer til og levere den i menighetskontoret innen 15. desember. Gavene vil da bli fordelt anonymt til barnefamilier med svært dårlig økonomi.

Vi kan ikke hjelpe alle, men sammen kan vi glede mange.

På forhånd tusen takk.

Caritas St. Ansgar takker for overveldende oppslutning til adventsbasaren 5. desember.

Innsamlede midler går til Caritas arbeid for å gi ungdommer i DR Kongo en bedre fremtid gjennom opplæring i klimatilpassede jordbruksteknikker og bedret tilgang til markeder.

På grunn av smittevernhensyn blir det ikke basarsalg i dag.

Caritas St. Ansgar ønsker alle en fortsatt velsignet adventstid

 

3) Torsdag 16. desember kl. 18.45 er det troskurs.

 

4) Adventsretrett 17. desember:

Alle ungdommer er invitert til Adventsretrett retrett med p. Phu fra Stavanger.

Det blir en hellige ettermiddag for å tenke på Guds kjærlighet til hver av oss og å forberede hjertet for Jesus Kristus som kommer for å frelse oss.

Programmet: kl. 17.00 skriftemål, kl. 18.00 messe og kl.19.00 refleksjon. Pølser, chips og drikke serveres under møtet.

 

5) Katekese fredag 17. desember:

Fredag 17. desember er det 1. Hellige Kommunionskatekese:

– Kl. 18.00 – 18.30: Katekesemesse for barn og foreldre

– Kl. 18.30 – 20.00: Katekese

 

 Alle er hjertelig velkomne til kirkekaffe. Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *