St. Ansgar menighetsrådsmøte med språkgrupper og flere

Møtereferat
29.09.2021 kl. 1900
Tilstede: P. Quang Tien Dang, Xuat Minh Dang, Arek, Fabiola Murugia, Wlodzimierz Dyzma, Jocelyn Augland, Thao Van Doan, Carmen Gloria Diaz, Randi Birkeland, Daline Habarugira, Simon, Rgat, Ane Ugland Albæk

1. Feiring av Mariamesse med prosesjon og rosenkransbønn 9. oktober kl 17.00
Kl 17.00 messe for Vår frue av Rosenkransen på norsk.
Etter messen blir det Mariaprosesjon med følgende rute: Kirkegata – Gyldenløves gate – Markens gate – Kongens gate. Politiet orienteres.
Rekkefølge i prosesjonen: Kors, folk, høyttaler, ministranter, prester, Marias trone, kor, folk. Ane opplyser om rekkefølgen under kunngjøringene og oppfordrer ellers folk til å følge vakter med refleksvester. Koret går ned og starter synging inne før de går ut i prosesjonen.
Liturgisk gruppe: P Tien og p Dawid organiserer
Kor i messe og prosesjon: Randi og Ane
Vaktgruppe i prosesjonen: Xuat og Thao organiserer.
Teknisk gruppe: Arek tar ansvar for tronen og statuen, Dung tar ansvar for korset med lys og høyttaleranlegg, spansk og tamilsk gruppe deler ut/selger prosesjonslys.
Bæregruppe: Arek og polsk gruppe ansvarlig for tronen. Eritreisk gruppe bærer høyttalere i prosesjonen.
I prosesjonen leser vi mysteriene og evangeliet på norsk slik at vi kan samles i felles bønn og slik at andre rundt oss forstår hva vi sier. Sanger og bønner er på ulike språk. Rekkefølgen er norsk, eritreisk, polsk, fransk, spansk, tamilsk, engelsk og vietnamesisk. Vi avslutter i kirken med Ave av Fatima-sangen på norsk, avslutningsbønn, velsignelse og Salve Regina.

2. Aktiviteter i kirken
Nå har vi ikke lenger noen restriksjoner knyttet til korona. Alle aktiviteter kan dermed starte opp igjen uten å være begrenset av avstandskrav eller max antall deltakere.
– Katekese: katekesen i oktober gjennomføres som planlagt. Fra november blir det bare en katekesemesse kl 13.00 hver katekeselørdag. Inntil videre fortsetter vi med katekese to lørdager i måneden.
– Kirkekaffe: vi kan ha kirkekaffe etter alle messer i helgene. De ulike språkgruppene organiserer dette selv og donerer et eventuelt overskudd til menigheten. Kirkekaffe etter 11-messen på søndagen organiseres av alle medlemmene av menigheten i fellesskap. Jocelyn koordinerer dette. Ta kontakt med henne om du har mulighet til å bidra på kirkekaffen på 11-messen (tlf 95723212). Inntektene fra denne kirkekaffen fordeles likt mellom menigheten og Caritas St Ansgar sitt lokale arbeid.

Ane Ugland Albæk
Sign.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *