KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. AUGUST 2021

KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. AUGUST 2021

Tirsdag 31.08.  

kl.

kl.

 

17.30

18.00

Minnedag: Den hellige Gregor den Store

Vesper

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse.

Onsdag 01.09. kl. 18.00 Messe
Torsdag 02.09. kl.

 

kl.

11.00

 

18.00

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse: Vi ber spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet.

Messe

Fredag 03.09. kl.

kl.

17.00

18.00

Sakramentstilbedelse – Skriftemål under tilbedelsen

Messe

Lørdag 04.09. kl.

kl.

kl.

10.00

13.00

18.00

Konfirmasjonsmesse i Lund kirke

Konfirmasjonsmesse i Lund kirke

Messe på polsk

Søndag        05.09.      23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
 

 

 

 

kl.

kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

15.00

Messe på polsk

Messe på norsk (også direktesendt) 

Messe på vietnamesisk

Messe på kaldeisk  

Annet:

 1) Oppstart av evangelieforklaring for barn:

Søndag 5. september vil vi starte opp igjen evangelieforklaring for barn på 11- messen. Da inviterer vi barna ned i ungdomskjelleren under ordets liturgi. Velkommen!

 

2) Konfirmasjonsmesser

Lørdag 4. september er det messer kl. 10.00 og kl. 13.00 i Lund kirke for å meddele konfirmasjonens sakrament. Messene er reservert kun for konfirmantene og deres familier. Be for våre konfirmanter!

Vi minner om forberedelse til konfirmasjonen onsdag 1. september fra kl. 15.30 – 18.30. Ta med matpakke.
 

3) Oppstart av katekeseåret 2021/2022

Det er sendt ut e-post om katekeseoppstart til foreldre til barn som gikk i katekesen sist katekeseår, Brev er også sendt med posten til foreldre til barn og ungdommer i 1., 3. og 8. trinn. Brevene om katekeseoppstart er også lagt ut på menighetens nettside under fanen katekese.

Vi er glade for at vi kan ha fysisk katekese igjen. På grunn av smitteverntiltak er katekesen også i år delt i to lørdager, de to første lørdagene i måneden. Men i september er katekesen lørdag 11. og lørdag 18. september fordi det er konfirmasjon i menigheten lørdag 4. september.

 

4) Oppstart av konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter

Vi inviterer ungdommer som ønsker å få konfirmasjonens sakrament i 2023 til et konfirmasjonskurs som starter 18. september. Konfirmasjonskurset varer i to år. Ungdommer som går i 9. og 10. trinn på grunnskolen må også begynne på konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter.

Siste frist for å begynne på dette konfirmasjonskurset er lørdag 2. oktober. Etter 2. oktober tar vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at de må vente til september 2022 for å begynne på konfirmasjonskurset for førsteårskonfirmanter.

 

5) Kontortid

Det er behov for å utvide menighetskontorets åpningstider. Fra 1. september 2021 holder kontoret åpent fra kl. 09.30 – kl. 15.15.

 

6) Torsdag 2. september kl. 18.45 er det troskurs.

Ønsker dere en riktig god søndag!

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *