Påsken 2013 på vietnamesisk

GIÁO
XỨ CÔNG GIÁO ST.ANSGAR/CĐCGVN THÁNH GIUSE

Chương
trình TĨNH TÂM VÀ TUẦN THÁNH 2013
(Tĩnh
tâm CĐVN với lm.Giuse Nguyễn Tất Thắng)
Thứ bảy
23.03.2013
Lúc
11.00
Tĩnh
tâm và giải tội dành cho thiếu nhi và thiếu niên
Lúc
13.00
Thánh
lễ tiếng nauy
Lúc
17.00
Tĩnh
tâm và giải tội dành cho thanh niên và cha mẹ trẻ
Chủ
nhật
24.03.2013
Lúc  09.30
Thánh
lễ tiếng balan
Lễ Lá
Lúc
11.00
Thánh
lễ có nghi thức Rước Lá. Tiếng nauy
Lúc
13.00
Thánh
Lễ có nghi thức Rước Lá. Tiếng việt
Lúc
17.00
Sinh
hoạt/tiệc với 4 cha  bên Kiga (thông
báo riêng)
Lúc
18.00
Thánh
lễ chiều tiếng anh
Thứ
hai
25.03.2013
Lúc
17.00
Sinh
hoạt chia sẻ của cha Thắng với các ban ngành…
Lúc
18.00
Thánh
lễ tiếng nauy
Thứ
ba
26.03.2013
Lúc
17.00
Tĩnh
tâm và giải tội dành cho cha mẹ lớn tuổi
Lúc
18.30
Thánh
lễ việt (Cha Thắng). Sau lễ sẽ giải tội tiếp
Thứ
27.03.2013
Lúc
18.00
Thánh
lễ nauy
Thứ
năm
28.03.2013
Lúc
13.30
Thánh lễ tiếng balan
Lúc
15.30
Thánh
Lễ Tiệc Ly và có nghi thức rửa chân.Tiếng việt
Lúc
18.00
Thánh
lễ Tiệc Ly và có nghi thức rửa chân bằng tiếng nauy
Sau
thánh lễ có chương trình Chầu Thánh (Xem thông báo riêng)
Giải
tội cho đến nửa đêm.
Thứ
sáu
29.03.2013
Lúc
10.30
Cầu
và hát nguyện tiếng nauy
Lúc
11.30
Giải
tội
Lúc
13.00
Nghi
Thức Thương Khó Thứ Sáu Tuần Thánh.Tiếng việt
Lúc
15.00
Nghi
Thức Thương Khó Thứ Sáu Tuần Thánh bằng tiếng nauy
(Sau
đó đi đàng Thánh Giá ngoài phố với các giáo xứ khác)
Lúc
18.00
Nghi
Thức Thương Khó Thứ Sáu Tuần Thánh bằng tiếng balan
Thứ
bảy,
30.03.2013
Lúc
10.00
Nguyện
sáng và sau đó giải tội tiếng nauy
Lúc
18.00
Lễ
Vọng Phục Sinh tiếng việt
Lúc
21.00
Lễ
Vọng Phục Sinh cho toàn giáo xứ tiếng nauy
(Sau
đó mừng Phục Sinh chung tại phòng khách nhà xứ)
Chủ
nhật
31.03.2013
Lúc
09.30
Thánh
lễ Phục Sinh bằng tiếng balan
Phục Sinh
Lúc
11.00
Đại
lễ Phục Sinh bằng tiếng nauy
Lúc
13.00
Đại
lễ Phục Sinh bằng tiếng việt
Lúc
18.00
Thánh
lễ chiều bằng tiếng anh
Thứ
hai
01.04.2013
Lúc
09.30
Thánh
lễ bằng tiếng balan
Lúc
11.00
Thánh
lễ bằng tiếng nauy
Ngoài
ra, trong Tuần Thánh các linh mục sẽ giải tội trước và sau các thánh lễ nếu
có nhu cầu
(Cả
bằng tiếng nauy và tiếng việt)
Kính chúc mỗi người
trong Cộng Đoàn những ngày Tĩnh Tâm và một Tuần Thánh
thật sốt sắng và
thánh đức.
Ban
Mục Vụ

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *