FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD

FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD

Kjære troende,

Festen for Kristi legeme og blod er festen for Eukaristien. Kristi virkelige nærvær i brødets og vinens skikkelse minnes Inkarnasjonens mysterium. Jesus ble menneske, og han er med oss alle dager inntil verdens ende! (Matt 28,20).

Kristi menneskelighet er «som «sakramentet» for Hans guddommelighet og den frelse Han kom for å bringe, det vil si tegn og redskap for oss mennesker. Det synlige i Hans jordeliv ledet hen mot det usynlige mysterium at Han er Guds Sønn, kommet for å frelse verden» (KKK. 515).

«Tilbedelse er den første holdning mennesket inntar når det innser at det er en skapning for sin Skaper. Den opphøyer Herrens storhet som har skapt oss (jf. Sal 95,1-6), og Frelserens allmakt som frir oss fra det onde. Den er sinnet som kaster seg ned for «herlighetens konge» (Sal 24,9–10), og taus ærefrykt i nærvær av den Gud «som alltid er større» (St. Augustin, Enarratio in Psalmos, 62,16). Tilbedelsen av den tre ganger hellige Gud, verdig til å elskes over alle ting, fyller oss med ydmykhet og gir oss frimodighet når vi bønnfaller Ham om hjelp» (KKK. 2628).

Vi kommer og tilber Kristi legeme, som ble brutt og gitt for hele menneskehetens frelse. Kristi legeme er næring for sjelen, en ren og varig kilde til det åndelige liv. Festen for Kristi legeme og blod er festen for troen og kjærligheten.

I år er det ikke prosesjon i gata, men hele torsdag 3. juni er dedikert til tilbedelse av Eukaristien som begynner etter messen kl. 11.00 inntil midnatt kl. 24.00. Underveis er det messe kl. 18.00. Under tilbedelsen er det anledning til skriftemål. La oss komme å tilbe Kristi legeme og forberede oss til festen for Kristi legeme og blod.

De som ønsker å komme til tilbedelsen på torsdag 3. juni, må først melde seg til p. Dawid på 479 78 577.

p. Tien og p. Dawid.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *