Program for lørdagens Caritasseminar i St.Ansgar


«Inkludering av innvandrere i menigheten»
Menighetsseminar i Caritas St. Ansgar
20 april kl. 0830 – 1230
PROGRAM
Mål: inspirere på bakgrunn av kunnskap og tro
·         Innledning: (15 min)
Befolkningsutvikling og innvandring – Kirken vokser i rekordfart v/Bernt Gulbrandsen
·         Foredrag: (20 min)
Om sosiallæren og migrasjon – hvorfor dette angår menigheten og hver enkelt troende, v/p. Arne Marcus Kirsebom
·         Arbeidsgrupper – spørsmål som kan være aktuelle:
1.        Å være fremmed – hvordan oppleves det?
2.        Finnes nye innvandrere i menigheten som ikke har en nasjonal gruppe å henvende seg til?
3.        Har menigheten i egen regi tiltak for å inkludere de som er nye? Dekker disse behovet?
4.        Hvilke positive muligheter gir innvandringen St Ansgar menighet?
5.        Hvilke utfordringer har/får menigheten når det gjelder; innvandringsvekst, samhandling, å skape en felles menighetsidentitet?
6.        Hvordan bruke resultatene fra seminaret i menighetens videre arbeid?
7.        Kan sosiallæren inspirere oss videre – hvordan?
·         Pause med brødlunsj
·         Plenum – og veien videre

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *