Aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 8. mai 2021

Aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 8. mai 2021

Klassetrinn Aktiviteter

(digital katekese, oppgaver på mail eller sms …)

Tidspunkt for aktiviteter

(dato og klokkeslett)

        Hovedkateketer      og     mobilnumre
1. trinn Digital katekese – gå inn på:
https://stansgar-katekese.no/om
Lørdag 08.05.:

Kl. 09.00: film legges ut
Kl. 15.00: videomøte

Mogens Albæk 991 55 589
2A og 2B Digital katekese – gå inn på:

https://stansgar-katekese.no/tjenester

Lørdag 08.05.:

Kl. 09.00: film legges ut

Kl. 11.30: videomøte

Mogens Albæk 991 55 589
3A Digital katekese på Skype Torsdag 06.05 sendt oppgaver på mail

Lørdag 10.04.:

kl. 10.30 – 11.30

p. Dawid 479 78 577
3B Oppgaver på mail Lørdag 08.05. oppgaver på mail Karolina Raj 417 63 036
3C Oppgaver på mail Lørdag 08.05.:
kl. 09.00 sendes oppgaver på mail
Viet Nguyen 472 44 007
3D Digital katekese på Teams og oppgaver Lørdag 08.05.:
kl. 10.00
Mona Jacobsen Jardim 958 56 044
5. trinn Digital katekese på Zoom og oppgaver Lørdag 08.05.:

kl. 14.15

Monika Østensen 902 18 687
6A Oppgaver på sms Mandag 03.05. sendt oppgaver på SMS Aziz Mazin 911 29 187
6B Oppgaver på mail Lørdag 08.05.:

om morgenen

Tomasz Stachewicz 994 50 605
7. trinn Oppgaver på mail Lørdag 08.05.: sendes oppgaver på mail etter kl. 14.00 Arlena Kulinska 998 98 847

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *