PÅSKEØNSKER

PÅSKEØNSKER

Jesus Kristus er oppstanden. Han seiret over mørkets, det ondets og dødens makter. Engelen sa til kvinnene som kom til Jesu grav: «Bli ikke forferdet. Dere søker Jesus fra Nasaret, han som ble korsfestet. Han er oppstanden, han er ikke her!» (Mark 16,6).

 

Nå i Påsketiden gleder vi oss i Kristus, den Oppstandne. Vi gleder oss, for Gud elsker oss. Han brøt syndens lenker, og frelser oss i sin eneste Sønn. Og han tar oss alle imot i sin uendelige kjærlighet.

 

Vi gleder oss i Den Hellige Ånd som er Jesu oppstandelses gave: «Motta den Hellige Ånd» (Joh 20,23). Den Hellige Ånd lærer oss alle ting, og minner oss om alt det som Jesus har sagt til oss (jf. Joh 14,26). Den Hellige Ånd lærer oss å leve trofast mot Guds nåde, mot Kristus og mot Kirken, Kristi brud.

 

Vi gleder oss med Jomfru Maria, vår Mor. Hun gledet seg over sin Sønns oppstandelse. Hun var den første som mottok frelsen fra sin Sønns frelsesverk: «Mitt hjerte jubler i Gud, min frelser» (Luk 1,47).

 

Vi gleder oss med Den Hellige Kirken. Vi retter oss mot Gud, vår Far. Han gjør oss til de frelstes samfunn ved sin Sønns frelsesverk. Vi opplever at Faderen elsker oss så meget, og vi vil elske elsker Ham og leve i fellesskapet med Ham. Hver gang vi tar imot sakramentene, spesielt Eukaristien og skriftemålssakramentet, blir vårt åndelige liv fornyet i Jesu død og oppstandelse. Jesus Kristus, den Oppstandne befalte apostlene å fortsette å forkynne omvendelse og tro på ham etter sin oppstandelse. I hver Eukaristisk feiring møter vi den Oppstandne, og vi forkynner Jesu død og oppstandelse inntil han kommer.

 

Vi opplever Jesu oppstandelse, når vi lever saligprisningene til Guds Rike: «Salige er de fattige, de ydmyke, de som sørger, de barmhjertige, de rene av hjerte, de som skaper fred, og de som blir forfulgt …» (Matt 5,3-11). Disse saligprisningene retter oss mot håpet til å dele vår glede over å ha samfunn og fellesskap med Kristus.

 

Vi fortsetter å be for hverandre og gir hverandre de beste ønsker i Påsken.

 

Vi prester ønsker dere alle i St. Ansgar menighet en velsignet Påske med den Oppstandnes fred og liv.

 

p. Tien og p. Dawid

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *