St. Josef måneden mars 2021

DEN HELLIGE JOSEFS ÅR

St. Josef måneden mars 2021

 

«Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde befalt ham» (Matt 1,24).

 

  1. Meditasjon med p. Tien

Pave Frans erklærte det liturgiske året 2021 for Den hellige Josefs år. Paven ga oss også det apostoliske brevet Patris Corde (En fars hjerte). St. Josefs år feires fra 8. desember 2020 på høytiden for Den salige Jomfru Marias plettfrie unnfangelse på 150-årsjubileet for Hellig Josefs utnevnelse til Universalis Ecclesiæ Patronum av Pave Pius IX.

Den hellige Josef er enkelhetens og stillhetens helgen. Gud kalte St. Josef til å ha et enkelt liv for å fullføre Guds frelsesplan.

For å snakke om den hellige Josef, er det nødvendig å snakke om stillhet. I stillheten visste han hvordan han kunne betrakte mysteriene i Guds frelsesplan. I kjærlig stillhet var det mulig for St. Josef å meditere over det mest transcendente mysteriet at Gud elsker menneskene. Guds Sønn ble menneske og døde for menneskene av kjærlighet.

Den hellige Josef gav oss et forbilde på tro. Han visste hvordan han kunne håpe på Gud mot all fortvilelse, og hvordan han kunne tro og akseptere i troen å bli pleiefar til Jesus, Guds Sønn.

St. Josef har ikke skrevet noe, det finnes ingen referanse til at han har sagt noe.

Han kunne lytte til Gud, og gjorde det som Gud ville med stor føyelighet og lydighet, til tross for at det som ble sendt til ham mer enn en gang ikke var lett å akseptere. Han gjorde de mest ekstraordinære tingene i det vanlige, og i det skjulte. Han gjorde alltid alt med hjertet som var rettet mot Gud.

Å være kristne er å leve i troen på Faderen, å leve i håpet med full tillit til løftene som Gud har gitt oss og å leve hvert øyeblikk i kjærlighet, ved å vite med sikkerhet at bare kjærligheten kan gjør den nåværende tiden til evighet.

Den hellige Josef er skytshelgen for den universelle Kirken. Gud betrodde Jesus og Jomfru Maria til hans omsorg. St. Josef er far og vernhelgen for alle de døpte, fordi vi er Jesu søsken (jf. Rom 8,29). Faderen har betrodd sin Kirke og alle oss til hans omsorg.

  1. Programmet i mars 2021

a) Viktig dag

– 19. mars, kl. 18.00: messe for Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom

b) Josef-andakt med statuen av St. Josef som besøker familier

 

«Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde befalt ham» (Matt 1,24).

 

Alle familier som ønsker å få statuen av St. Josef på besøk i mars melder seg på kalenderen på menighetens nettside: https://stansgar.katolsk.no/

St. Josef-andakten begynner kl. 19.00 hver dag, og hvis familiene vil, kan andakten sendes direkte på menighetens facebookside.

Familiene kan ha St. Josef-andakten på morsmålet.

Statuen av St. Josef skal være i familien frem til neste dag.

Da kjører familien statuen til neste hjem før kl. 19.00.

 

Litani til den hellige Josef

Det er til gavn for hele det kristne folk, ikke minst i disse vanskelige tider, å fremme mer og mer en inderlig andakt til og ærefrykt for den hellige patriark Josef. Ham ærer Kirken som sin særlige verge hos Gud.” (St. Pius X, brev av 2. februar 1908)

Herre, miskunn deg over oss!
Kristus, miskunn deg over oss!
Herre, miskunn deg over oss!
Kristus, hør oss!
Kristus, bønnhør oss!

Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss!
Gud Sønn, verdens Frelser, miskunn deg over oss!
Gud Hellige Ånd, miskunn deg over oss!

Hellige Maria, be for oss.
Hellige Josef, be for oss.
Davids navnkundige sønn, be for oss.
Patriarkenes lys, be for oss.
Guds mors brudgom, be for oss.
Jomfruenes kyske vokter, be for oss.
Guds Sønns pleiefar, be for oss.
Kristi nidkjære forsvarer, be for oss.
Den hellige families overhode, be for oss.
Rettferdige Josef, be for oss.
Kyske Josef, be for oss.
Vise Josef, be for oss.
Sterke Josef, be for oss.
Lydige Josef, be for oss.
Trofaste Josef, be for oss.
Tålmods speil, be for oss.
Armods elsker, be for oss.
Arbeidernes forbilde, be for oss.
Familielivets pryd, be for oss.
Jomfruenes vern, be for oss.
Familienes støtte, be for oss.
De ulykkeliges trøst, be for oss.
De sykes håp, be for oss.
De døendes talsmann, be for oss.
De onde ånders redsel, be for oss.
Den hellige Kirkes verge, be for oss.

Guds lam, som tar bort verdens synder,
skån oss, Herre!

Guds lam, som tar bort verdens synder,
bønnhør oss, Herre!

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss, Herre!

℣. Han satte ham til herre over sitt hus.
. Og gav ham rådvelde over hele sitt eie.

La oss be: Gud, etter ditt ufattelige forsyn har du i nåde valgt den salige Josef til brudgom for din hellige mor. Gi oss, vi ber deg, å ha som talsmann i himmelen ham som vi her på jorden ærer som vår verge. Du som lever og råder i all evighet. Amen.

  1. Bønner til St. Josef kan bes i løpet av året

Den hellige far, Pave Frans, har skrevet en ny bønn til Hellige Josef, som her er oversatt til norsk:

Hill deg, Frelserens vokter,

Den salige Jomfru Marias ektemann.

I din varetekt gav Gud sin enbårne Sønn;

til deg satte Maria sin lit;

hos deg ble Kristus menneske.

Salige Josef, vær en far også for oss, og veiled oss på livets sti.

Oppnå for oss nåde, miskunn og mot, og forsvar oss mot enhver ondskap.

Amen.

 

Hellige Louis de Montfort skrev følgende bønn til Josef, inspirert av Hill deg, Maria:

Hill deg Josef, Den rettferdige, visdom er med deg;

Velsignet er du iblant menn, og velsignet er Jesus,

Marias, din trofaste hustrus frukt.

Hellige Josef, Jesu Kristi verdige fosterfar,

Be for oss syndere og oppnå for oss visdom fra Gud,

Nå og i vår dødstime.

Amen.

 

  1. Det apostoliske brev Patris Corde (En fars hjerte) på engelsk:

http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *