St. Ansgar med i kristent samarbeid for å gjøre det bedre for alle å bo i Kristiansand

Vi er invitert inn i et samarbeid som heter Beveg Kristiansand. Beveg Kristiansand ble startet for å samle alle kristne i byen til felles innsats for å hjelpe mennesker i Kristiansand som har det vanskelig. I starten arbeider prosjektet med å kartlegge hvordan forholdene er i Kristiansand. Undersøkelser gjøres for å finne ut hvor ofte kristne møtes i menighetene, hvor mye tid kristne bruker på arbeid for kirka og hvor mye tid de bruker på å hjelpe mennesker i nød. Men viktigst er arbeidet for å finne ut hvilke grupper mennesker som trenger mest hjelp i byen og hvordan vi best kan hjelpe disse.  Noen resultater fra dette arbeidet er allerede lagt frem og vi har fått flere positive oppslag i avisen. Se oppslagene nederst.

Hensikten er at vi på tvers av menigheter og kristne organisasjoner kan samarbeide om caritas-arbeid slik at vi alle kan bidra med hver våre ressurser. Menighetsrådsleder i St.Ansgar sitter i styringsgruppen til Beveg byen og representerer vår menighet. På forrige stormøte fortalte menighetsrådsleder litt om den Katolske kirken, Caritas og St.Ansgar menighet. Mange uttrykte stor begeistring over alt vi kan bidra med av kulturelt og språklig mangfold. Og hvordan vi har spesielt gode forutsetninger for å bidra positivt til integrering av innvandrere og flyktninger. Nøyaktig hvordan samarbeidet mellom de kristne organisasjonene skal gjøres i praksis vil vi utvikle etter hvert.

Alle dere medlemmer i St.Ansgar menighet er invitert til å delta i neste undersøkelse.

Klikk på lenken for å delta: https://rc1userfzyt3bfkdgc2n.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Nyn0QiF1yOnb37

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/PR3Wpz/mobiliserer-menighetene-mot-barnefattigdom-og-forskjeller

https://www.fvn.no/mening/kommentar/i/qALV8e/de-smaa-barna

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *