Referat 03.09.2020

St. Ansgar menighet
Menighetsrådsmøte

Referat

03.09.20 kl. 1900

Tilstede: P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, , Joanna Rodziewicz, , Wlodzimierz Dyzma, Jocelyn Augland, Ane Ugland Albæk
Forfall: Luan Van Nguyen, Tinh Van Doan, John Arngrim Hunnes, Xuat Minh Dang, Daniel Habtay
   

Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

 

Sak 17/20 Informasjon

Møteplan for høsten:

Onsdag 23. september

Onsdag 28. oktober

Onsdag 25. november

Det er foreløpig ingen endring i smittevernreglene vi må følge i kirka. Det betyr at vi fortsetter med påmelding til messer og registrering av alle deltakere for å kunne bidra med smittesporing. Deltakerlistene oppbevares i 14 dager før de slettes/destrueres. Grensen på 100 deltakere i kirkerommet videreføres. Håndvask og vask av benker fortsetter, og alle holder en meters avstand til hverandre. Alle med feber og/eller symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme. Sosiale arrangementer i Kiga utsettes og vi unngår matservering og bruk av kjøkkenet. Vi fortsetter å direktesende søndagsmessene via facebook. Polsk messe har muligens få seere, så polsk gruppe vil undersøke om det fortsatt er ønske om direktesendt polsk messe. Vi legger ut informasjon om smittevern i menigheten etter 15.september.

St.Ansgar menighet deltar i et samarbeid med de fleste andre kristne menigheter i byen som heter «Beveg byen». «Beveg byen» er opprettet for å kartlegge kristen deltakelse og sosial nød i Kristiansand, for deretter å kunne samarbeide om å gjøre byen til et bedre sted å bo for alle innbyggere. Hvordan dette skal gjøres i praksis vil utkrystallisere seg etter hvert. Neste møtepunkt er et 9.oktober hvor tema for et større møte er beskrivelse sosial nød i Kristiansand. Det legges opp til dialog etterpå om hvordan menighetene kan samarbeide på ulike områder. Menighetsrådsleder i St.Ansgar sitter i styringsgruppen og representerer vår menighet. 9. oktober vil også Caritas St.Ansgar arbeidsgruppe bli invitert med på møtet.

 

Sak 21/20 Valg av ny sekretær

Saken utsettes til neste møte

 

Sak 13/20 Tiltak i menigheten i forbindelse med koronaviruset

Katekesen starter opp igjen med strenge smitteverntiltak. Vi gjør alt som er anbefalt for å sørge for at barna våre er trygge i katekesen. Det meste er klart, men vi trenger nedvask av Kiga og alle undervisningsrom før hver katekese. Vi vedtar at vi lager en liste hvor de nasjonale gruppene får ansvar for hver sin fredag før katekesen. Rengjøringsutstyr har vi i kirka og Jocelyn hjelper med å lage en beskrivelse av hva som skal vaskes.

 

Oktober er Mariamåned:

  • oktober, Maria av Fatima, har vi tidligere markert med internasjonal messe og Mariaprosesjon. I år må vi gjøre dette på en annen måte. Menighetsrådet vil arrangere en direktesendt internasjonal messe med representanter fra de ulike nasjonale gruppene 10. oktober kl 17.00. Selv om vi fortsatt må holde oss til ca 100 deltakere ønsker vi å ha med lesninger og sang på forskjellige språk.
  • Jomfru Maria besøker menighetens medlemmer i oktober: For å feire Maria vil vi arrangere Maria rosenkrans direktesendt fra ulike hjem i menigheten hver dag i oktober. Alle som ønsker å delta kan melde seg på og vil da få besøk hjemme av menighetens Mariastatue en dag i oktober. De som har besøk av Maria sender rosenkransbønn direkte på menighetens facebookside kl 19.00. Maria vil da være i deres hjem og velsigne alle der frem til neste dag. Da kjøres Maria til neste hjem.

 

Sak 20/20 Eventuelt

Markering av sekretær som har sluttet og p Dawid som har fylt 50 år er vanskelig pga smittevernregler. Vi prøver å finne alternative muligheter.

 

Ane Ugland Albæk
Sign.

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *