KUNNGJØRINGER UKE 33

Tirsdag 14/08      kl.
18.00    Messe – etterfulgt av sakraments
tilbedelse
Onsdag 15/08      kl.
18.00    Messe for JOMFRU MARIAS
OPPTAGELSE I HIMMELEN, Høytid
Torsdag og fredag er det messe klokken 18.00.
Lørdag (18/08)     kl.
13.00    Messe
Søndag (19/08)    20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR – Joh
6,51-58
kl.
09.00    Messe på polsk
                            kl.
11.00         Messe på norsk
                            kl.
13.00         Messe på vietnamesisk
                                  
1-
Katekesen inviterer alle interesserte til kateketseminar
i Kiga lørdag 18. august fra kl. 10.00
til kl. 16.00.
Vi får besøk av diakon Bjørn Håkonsson fra den katolska
folkhøgskolan i Malmø. Han er en meget dyktig og inspirerende kursholder. Han
skal inspirere oss og vise oss gode undervisningsmetoder. Påmelding til Mona
Jacobsen Jardim (958 56 044) eller p. Tien (954 09 125).
2-
Dette er en kunngjøring til alle konfirmantene som skal motta konfirmasjonens
sakrament lørdag 1. september 2018.
Menigheten
har sendt brev med informasjon om konfirmasjonen 1. september til alle
konfirmantene. Informasjon om konfirmasjonen ligger allerede ute på menighetens
blogg og facebook side. Dersom noen ikke har mottatt brevet, ta kontakt med p.
Tien eller ring menighetskontoret telefon 975 94 787.
3- Katekesen trenger flere kateketer og assistenter.
Kontakt Mona J.  Jardim, tlf. 95856044.
Alle er
hjertelig velkommen til kirkekaffe!
    
Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *