Katekesebrev 1. trinn

Katekese høsten og våren 2020/2021

 

    Kristiansand, 3. august 2020

Kjære foreldre til barn født i 2014,

vi ønsker barna hjertelig velkommen til sin første katekese i St. Ansgar menighet.

Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer fra
1. til 9. trinn. Her treffer katolske barn og ungdommer hverandre og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten. Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas dåp. Ingen katekese i kirken kan erstatte et praktiserende katolsk hjem.

I år har vi et spesielt hjemmekatekeseprogram for barn på 1. trinn på grunn av Covid-19 pandemien, og barnas utfordringer med å holde en meters avstand til hverandre.

Program for hjemmekatekese for 1. trinn:

  • Digital katekese med kateketene Mogens Albæk, mobnr. 991 55 589 og Ane Albæk, mobnr. 90519841.
  • Første fysiske møte med foreldre i menighetssalen lørdag 22.08. kl. 14.00
  • Andre fysisk møte på 1. trinn, bare barna i ungdomskjelleren lørdag 29.08.
    14.00
  • Digital katekese på zoom. Foreldre må hjelpe barna hjemme med katekesen.

 

NB! Dere må melde barna inn i katekesen. Dette må gjøres online på menighetens nettside: https://stansgar.katolsk.no/?page_id=3897

Siden det er digital katekese, skal dere ikke betale kontingent for barnet deres på 1. trinn.

Følg katekesen på menighetens blogg: http://stansgar.katolsk.no

Vennlig hilsen

 

p. Louis Tien Quang Dang                                                                Mona Jacobsen Jardim

Sogneadministrator                                                                          Koordinator i katekesen

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *