Informacje o wyborach Prezydenta RP

Informacje o wyborach Prezydenta RP

Kunngjøringer polsk gruppe

Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo uprzejmie informuje , iż Minister Spraw Zagranicznych Rozporządzeniem z dnia 08 czerwca 2020r (Dz.U. poz. 1014) utworzył 4 obwody wyborcze w wyborach Prezydenta RP na terenie Królestwa Norwegii. W utworzonych obwodach  w Królestwie Norwegii będzie możliwe wyłącznie głosowanie korespondencyjne.  Informacje dot. głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP w 2020r, zgłaszania do spisu wyborców oraz formularz zgłoszeniowy  zamieszczone są na stronie internetowej Ambasady RP w Oslo w zakładce „Wybory Prezydenta RP w 2020r”.

 

  • Wyborcy, którzy chcą wziąć udział w wyborach w obwodach głosowania w Królestwie Norwegii w trybie korespondencyjnym,  a nie dokonali  zgłoszenia do spisu wyborców w dwóch obwodach głosowania w Norwegii w związku z uprzednio planowanymi wyborami osobistymi w dniu 10 maja br.- winni dokonać zgłoszenia do spisu wyborców sporządzonego przez konsula,  nie później niż do 15 czerwca br. (poniedziałek). Zachęcamy do skorzystania w tym celu z platformy e-wybory (ewybory.msz.gov.pl) , a zatem z rejestracji elektronicznej jako najwygodniejszej i najbardziej efektywnej.
  • Wyborcy, którzy dokonali zgłoszenia do spisu wyborców w dwóch obwodach głosowania w Norwegii w związku z uprzednio planowanymi wyborami osobistymi w dniu 10 maja br. – jeśli podtrzymują zamiar głosowania obecnie możliwy wyłącznie w formie głosowania korespondencyjnego, winni najpóźniej do dnia 16 maja br. (wtorek) zawiadomić konsula o swoim zamiarze. W tym celu sugerujemy zalogować się do platformy e-wybory (ewybory.msz.gov.pl), wybrać pole „zmień sposób głosowania”  a następnie dokonać stosownej zmiany zgodnie z instrukcją postępowania.
  • Wyborcy, którzy dokonali zgłoszenia do spisu wyborców w dwóch obwodach głosowania w Norwegii w związku z uprzednio planowanymi wyborami osobistymi w dniu 10 maja br. – a zmieniają miejsce pobytu przed dniem wyborów – winni najpóźniej do dnia 16 maja br. (wtorek) zawiadomić konsula o swoim zamiarze. W tym celu prosimy o przesłanie na adres mailowy Wydziału Konsularnego oslo.amb.wk@msz.gov.pl maila z informacją w tytule „Zmiana miejsca pobytu wyborcy” potwierdzającego wniosek oraz zawierającego m.in. 3 dane jednoznacznie identyfikujące wyborcę.

 

Wydział Konsularny informuje ponadto, iż wyborcy którzy zmieniają miejsce pobytu mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ambasady RP w Oslo https://www.gov.pl/web/norwegia/wybory-prezydenta-rp-w-2020r .

 

Zwracamy uwagę, że operatorem pocztowym , który dostarczać będzie pakiety wyborcze do zarejestrowanych wyborców jest poczta norweska. Prosimy mieć na uwadze, że Państwa głos będzie się liczył wyłącznie w wypadku jeśli nadany przez Państwa pakiet wyborczy wpłynie do konsula przed terminem wyborów tj. nie później niż 26 czerwca br., a w przypadku jeśli będzie konieczna druga tura głosowania– nie później niż do dnia 10 lipca br. Zatem jeśli planują Państwo udział w wyborach Prezydenta RP sugerujemy uwzględnienie tego faktu przy nadaniu przesyłki. Informujemy również, że pakiety będą mogą być również dostarczone do konsula (do skrzynki pocztowej Ambasady RP w Oslo 0244, Olav Kyrres plass 1) osobiście, bądź przez inną osobę, najpóźniej do  dnia 26 czerwca (piątek) w przypadku pierwszej tury głosowania, a w przypadku zarządzenia ewent. drugiej  tury do dnia –  10 lipca br. (piątek).

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *