KUNNGJØRINGER SØNDAG 31. MAI 2020

KUNNGJØRINGER SØNDAG 31. MAI 2020

Mandag 01.06 kl. 11.00 DEN SALIGE JOMFRU MARIA, KIRKENS MOR
  kl. 18.00 Messe på polsk
Tirsdag 02.06 kl. 18.00 Messe – etterfulgt av Sakramentstilbedelse
Onsdag 03.05 kl. 18.00 Messe
Torsdag 04.05 kl. 17.00 Sakramentstilbedelse – Vi ber spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet
    kl. 18.00 Messe
Fredag 05.05 kl. 17.00 Sakramentstilbedelse – Skriftemål under tilbedelsen
    kl. 18.00 Messe
Lørdag 06.05 kl.

kl.

kl.

11.00

13.00

18.00

Messe på vietnamesisk

Messe på norsk

Messe på polsk – etterfulgt av rosenkransbønn

Søndag           07.05           DEN HELLIGE TREENIGHET
  kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

Messe på polsk

Messe på norsk (også direktesendt)

Messe på vietnamesisk

Annet

Viktige kunngjøringer om katekesen:

  • Lørdag 6. juni er det digital katekese (i stedet for 13. juni). Mer informasjon kommer til foreldre på sms eller e-post og på bloggen etter hvert.
  • Lørdag 13. juni har vi fire katekesemesse for katekesebarna og ungdommene. Det er en god anledning for katekesebarna og ungdommene å komme til kirken igjen etter lang tids opphold på grunn av restriksjoner i forbindelse med koronasviruset.

På denne dagen er alle messene reserverte for katekesebarna og ungdommene. Messene er kl. 10.00, kl. 12.00, kl. 14.00 og kl. 16.00.

Mer informasjon om registrering til messene og hvilke klasser som skal komme til de ulike klokkeslettene, sender kateketene dere på sms eller mail innen kort tid.

  • Lektorer i høymessen

På grunn av koronaepidemien og de smitterestriksjoner epidemien førte med seg har vi ikke hatt høymesser med stor forsamling siden 12 mars i år.

Av samme grunn har menighetens faste korps av lektorer frem til nå ikke hatt anledning å gjøre tjeneste under høymessen.

Høymessen har i perioden blitt filmet og streamet live på menighetens facebookside. Lesninger har i denne perioden vært gjennomført av troende som har vært til stede enten fordi de har hatt konkrete oppdrag i forbindelse med messen (teknisk assistanse til videotransmisjon) eller fordi de har anvendt kirkerommet til bønn og tilbedelse.

Vi er nå i den lykkelige situasjon at vi igjen har anledning å feire høymesse med medlemmer av menigheten til stede. Dessverre fortsatt kun i svært begrenset antall.

Denne ordningen vil vedvare inntil 14 september. For å gi flest mulig troende anledning til å feire høymessen vil det frem til 14 september fortsatt bli feiret høymesse både lørdager og søndager.

Det kan derfor i tillegg til menighetens faste lektorer være behov for flere frivillige som i denne perioden ønsker å gjøre tjeneste som lektor.

Interesserte kan melde se hos p. Tien.

Fra 14 september – eller når koronarestriksjonene oppheves – vil den opprinnelige lektorlisten for 2020 være gjeldende igjen.

 

Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

six + eleven =