Referat menighetsrådsmøte 07.05.2020

 

Til stede: P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Luan Van Nguyen, Tinh Van Doan, John Arngrim Hunnes, Xuat Minh Dang, Daniel Habtay, Jocelyn Augland Ane Ugland Albæk
Ikke til stede: Wlodzimierz Dyzma, Kristian Teofilovic, Joanna Rodziewicz,
Neste møte: 17.06.20, kl. 1900

 

Sak 16/20 Informasjon

Biskopen har bestemt at funksjonstiden til alle menighetsråd i Oslo Katolske Bispedømme forlenges med ett år. Dersom det er nødvendig kan sogneadministrator supplere med nye medlemmer etter konsultasjon med menighetsrådets leder, eventuelt ledere for nasjonale grupper eller menighetens unge.

OKB har endret og fornyet sine retningslinjer og smitteverntiltak i henhold til helsedirektoratets anbefalinger. Vi kan nå feire messe med inntil 50 deltakere i tillegg til prester, 2 ministranter, organist og sangere. Vi må registrere hvem som er til stede i alle messene og oppbevare denne informasjonen i 14 dager. OKB sin IT-avdeling har utviklet et billett-bestillingsssystem til messene som vi håper blir ferdig innen lørdag 9.mai.

 

Sak 13/20 Tiltak i menigheten i forbindelse med nye retningslinjer ift koronaviruset

Messer for inntil 50 deltakere:

 • Messetider flyttes tilbake til normalen. I tillegg setter vi opp en ekstra vietnamesisk messe lørdag. Messeplikten kan oppfylles både lørdag og søndag (selv om den i koronatiden er midlertidig opphevet). Messetider blir dermed:

Hverdager tirsdag-fredag kl 18:00

Lørdag: kl. 11.00 på vietnamesisk; kl. 13.00 på norsk; kl. 18.00 på polsk.

Søndag: kl. 9.00 på polsk; kl. 11.00 på norsk; kl. 13.00 på vietnamesisk

 • Alle som ønsker å gå på messe må bestille plass i det nye billettbestillingssystemet. Og billett må være bestilt senest kl 23.00 dagen før ønsket messegang. Ingen kommer inn uten å ha bestilt billett. Plassene fylles opp av dem som kommer først. Vi ønsker derfor at alle viser hensyn slik at flest mulig av menighetens medlemmer får mulighet til å komme til messe. Det betyr at hver person ikke bør gå til messe lørdag/søndag mer enn en gang på to uker. Bestilte billetter er personlige og kan ikke gis til andre.
 • Vi har kirkeverter til alle lørdag/søndagsmessene som står utenfor døren og krysser av medlemmene på påmeldingslisten. Alle må vise referansenummer til kirkeverten. Inngang er kun i bakgården. Alle må vaske hender med sprit før inngang. Deltakere i messen vasker over hver sine benker med sprit etter messen.
 • Kommunion: kun håndkommunion er tillatt. Prestene må bruke hansker og ikke berøre mottakernes hender. Dersom presten berører noens hånd må han bytte hansker. Hold derfor hånden flat når du tar imot kommunion.
 • Før, etter og under messen må alle holde minimum 1 meters avstand til hverandre. Dette gjelder også utendørs. Vi henger opp påminnelsesplakater.
 • Vi lager en egen huskeliste til kirkevertene.
 • Vi streamer fortsatt alle søndagsmessene
 • P Tien og ledere for nasjonale grupper undersøker når det er mulig å få messer på andre språk.

Annet:

 • Vi kan fortsatt ikke ha kirkekaffer eller andre sosiale arrangementer med matservering.
 • Katekesen er fortsatt digital
 • Vi ber ledere for de nasjonale gruppene kunngjøre menighetsrådsreferat på forskjellige språk til sine medlemmer.
 • Rosenkrans på forskjellige språk fortsetter på facebook hver dag kl 18.00, med unntak av rosenkrans på polsk lørdager som blir kl 19.00.
 • Neste menighetsrådsmøte flyttes fra 20. mai til 17. juni.

Ane Ugland Albæk
Sign.

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *