Katekese i St. Ansgar menighet 2018/2019


Velkommen
til katekese lørdag 8. september i menighetshuset «KIGA» i Kongensgate 17!Katekesen er et tilbud om
katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i
1. – 9. klasse. Her treffer barn og ungdommer andre katolske barn og ungdommer
og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne
sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi
ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av
fellesskapet i menigheten. Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro
videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i
den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas
dåp. Ingen katekese i kirken kan erstatte et praktiserende hjem.
Katekeseinformasjon:For 1. klasse til 9. klasse er katekesen på samme
lørdag en gang i måneden.
Det er katekese på følgende lørdager:
Høsten 2018: 8. september, 13. oktober, 10. november og 8. desember.
Våren 2019: 12. januar, 9. februar, 9. mars, 13.
april, 11. mai og 8. juni.
Viktig! Lørdag 13. oktober er det ikke
messe kl. 13.00.
Derfor må barn bli hentet kl. 12.45.
            Ettermiddagskatekesen begynner kl.
14.00 i Kiga. Den slutter kl. 16.45 fordi det er
            messe kl. 17.00 etterfulgt av Maria
prosesjon.
Vi deler katekesen i to grupper:
1.- 4. klasse har katekese klokken 10.00 – 14.00.
Barna får servert mat og drikke i pausen. Barna har ikke lov til å gå ut i byen.
kl. 13.00: Messe for begge gruppene.5. – 9. klasse har katekese klokken 13.00 – 17.00.
Mat og drikke serveres i pausen.
Den 1. Hellige Kommunion blir lørdag 1.
juni
2019.
Det blir konfirmasjon lørdag 31. august 2019.
Viktig!
 

Forberedelse til konfirmasjonen er to
år.
Bare de som har
fullført to års konfirmasjonskurs kan motta konfirmasjonens sakrament. Alle må
begynne i 8. klasse som er det første forberedelsesåret til konfirmasjonens
sakrament. Dette gjelder også ungdommer som går i 9. eller 10. trinn på
grunnskolen hvis de ikke har tatt det første forberedelsesåret til
konfirmasjonen.

Kontingent for katekesen er 350 kroner per barn. Familier med tre eller flere
barn betaler 700 kroner per familie. Kontingent for
konfirmasjonskatekesen i 9. klasse er kr 600 per konfirmant. Dette inkluderer
konfirmantretrett på Stella Maris og utgifter på konfirmasjonsdagen.
Kontingenten kan betales kontant, med kort,
evt. med nettbank til menighetens konto 3000.16.55864. Husk å merke betalingen
med katekese og barnets/ungdommens navn og klasse.

p. Louis Tien Quang Dang                                                                Mona
Jacobsen Jardim
Sogneadministrator                                                                          Koordinator
i katekesen

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *