ŚWIĘTE TRIDUUM Paschalne

ŚWIĘTE TRIDUUM Paschalne

 

tekst på norsk «PÅSKENS HELLIGE TRIDUUM» https://stansgar.katolsk.no/?p=7149

Kościół Święty corocznie obchodzi najważniejsze wydarzenia Jezusa, które dokonały się u kresu Jego ziemskiego życia: od Ostatniej Wieczerzy ze swoimi uczniami aż do „pierwszego dnia tygodnia”, kiedy ukazał się Maryi Madalene i innym kobietom. Wszystko, co Jezus uczynił, a zwłaszcza śmierć i zmartwychwstanie, przyniosło nam zbawienie. Jego słowo jest także słowem, które prowadzi nas do zbawienia.

Od czasów starożytnych Kościół dbał o godne obchodzenie Świętego Triduum Paschalnego. W ciągu trzech dni upamiętniamy ustanowienie Eucharystii w Wielki Czwartek, celebrujemy Mękę Pańską i adorujemy krzyż w Wielki Piątek oraz uroczyście obchodzimy Wigilię Paschalną.

Święte Triduum Paschalne jest głęboko związane z życiem każdego chrześcijanina. Cały Lud Boży na świecie obchodzi Paschę Jezusa Chrystusa. I powstają z Zmartwychwstałym ze śmierci grzechu do Pana i wchodzą z Nim we wspólnotę.

Noc Wigilii Paschalnej jest najważniejszą nocą całego roku liturgicznego. Tej nocy modlimy się szczególnie za katechumenów, którzy zostaną ochrzczeni w śmierci Chrystusa i wskrzeszeni wraz z Nim jako „nowe stworzenie”. A my, którzy zostaliśmy ochrzczeni i jesteśmy członkami Chrystusa, odnawiamy przymierze chrztu. Oznacza to, że nadal kontynuujemy wędrówkę z Jezusem w nowym życiu. Robimy to przed częścią Liturgii Eucharystcznej.

 

Możemy uczestniczyć w Świętym Triduum Paschalnym, śledząc na żywo posługę Słowa Bożego z broszurą w ręku.

Pewnych przygotowań możemy dokonać w naszej rodzinie, kiedy obchodzimy Święte Triduum Paschalne

 

9 kwietnia, Wielki Czwartek: Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza św. o godzinie 18,00 (transmisja internetowa z kościoła św. Ansgara)

+ Krzyż, ołtarz, kwiaty, świece

+ Broszura z tekstami Słowa Bożego

+ miskę z wodą, ręcznik/ obrusem.

Na Mszy św. nie ma obrzędu obmywania stóp. Zamiast tego mycie stóp powinno odbywać się w rodzinach. członkowie każdej rodziny myją sobie stopy nawzajem.  W kościele  śpiew „Ubi Caritas”.

Po Mszy duchowej możesz zorganizować małą imprezę w rodzinie z ciastem. Nazywa się to agape, ucztą miłości.

 

10 kwietnia, Wielki Piątek: Ceremonie Męki Pańskiej

Świętowanie o godz 15,00

i Droga Krzyżowa o 17.00.

+ Krzyż, ołtarz, świece po dwóch stronach krzyża

+ Broszura Słowa Bożego

Oddanie czci krzyżowi: rodzina całuje krzyż rodzinny

 

 11 kwietnia, Wigilia Paschalna

Msza wigilijna o 21.00

+ Małe świeczki dla wszystkich osób w rodzinie

+ Krzyż, ołtarz, świeczki

+ Broszura Słowa Bożego.

W czasie poświęcenia świecy paschalnej: światło w domach jest wyłączone.

Każda osoba trzyma w ręku świeczkę

Zapal świece, gdy kapłani zapalą świecę wielkanocną

Światło w domach rodzinnych zapalamy gdy w kościele są włączane światła

Przynieś kwiaty do ołtarza śpiewając „Chwała na wysokości…”

Zapal świece  także podczas odnawiania przymierza chrzcielnego

 

12 kwietnia, Wielkanoc: Święto Zmartwychwstania Pańskiego

Uroczysta Msza św. o godz. 12.00

+ Krzyż, ołtarz, świece

+ Broszura ze Słowem Bożym.

 

Jezus Chrystus Zamrtwychwstał. Alleluia.

Wesołych Świąt

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *