Bli med på felles Rosenkrans-bønn

Kjære dere. Vi vil arrangere felles Rosenkransbønn for menigheten som vi streamer live på Facebook. For at vi skal få sett hverandre vil vi gjerne at medlemmer i menigheten kan sende Rosenkransbønn fra sitt hjem. Vi ønsker å sende fra ett hjem i menigheten per dag kl 18.00. Vi håper vi kan få besøke mange av dere og at vi kan møtes til felles bønn. Vi sender instruksjoner om hvordan dette gjøres når dere melder dere på. Send oss en melding på Facebook om du kan invitere til Rosenkransbønn hjemme og si hvilken dag du kan sende hjemmefra.

 

ROSENKRANSANDAKT

 

Korsets tegn
I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen.

Den Apostoliske Trosbekjennelsen:

Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper, og på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fôr ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde, fôr opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og det evige liv. Amen

 

Fader vår:
Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

 

 

Hill deg, Maria:

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

 

Ære være
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

 

Bønnen fra Fatima:

Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest.

 

Hill deg, Dronning (på slutten av rosenkransandakten)

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss. Og når vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt. Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.

 

 

GLEDENS MYSTERIER (bes gjerne man/lør)

 

 1. Engelen bringer Maria det glade budskap
 2. Maria besøker Elisabeth
 3. Jesus blir født i Betlehem
 4. Jesus blir frembåret i templet
 5. Jesus blir gjenfunnet i templet

LYSETS MYSTERIER (bes gjerne torsdag)                                                    

 1. Jesus døpes i Jordan
 2. Jesus fremstår under bryllupet i Kana
 3. Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse
 4. Jesus forklares på berget
 5. Jesus innstifter nattverden

SMERTENS MYSTERIER (bes gjerne tir/fre)

 1. Jesu dødsangst i Getsemane
 2. Jesus blir pisket
 3. Jesus blir tornekronet
 4. Jesus bærer sitt kors til Golgata
 5. Jesus blir korsfestet og dør

HERLIGHETENS MYSTERIER (bes gjerne ons/søn)

 1. Jesu oppstandelse fra de døde
 2. Jesu himmelferd
 3. Den Hellige Ånds komme
 4. Marias opptagelse til himmelen
 5. Marias kroning i himmelen

 

Litani til Guds mor – Det lauretanske litani

V: Herre, miskunn deg

S: Herre, miskunn deg

V: Kristus, miskunn deg

S: Kristus, miskunn deg

V: Kristus, hør oss

S: Kristus, bønnhør oss

Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss.

Gud Sønn, verdens frelser, miskunn deg over oss.

Gud Hellige Ånd, miskunn deg over oss.

Hellige Treenighet, én Gud, miskunn deg over oss.

Hellige Maria, be for oss.

Hellig Guds mor, be for oss.

Hellige jomfru, be for oss.

Kristi mor, be for oss.

Kirkens mor, be for oss.

Du nådens mor, be for oss.

Du renhetens mor, be for oss.

Du kyskhetens mor, be for oss.

Du jomfruelige mor, be for oss.

Du uplettede mor, be for oss.

Du elskelige mor, be for oss.

Du herlige mor, be for oss.

Du rådvishetens mor, be for oss.

Du Skaperens mor, be for oss.

Du Frelserens mor, be for oss.

Du viseste jomfru, be for oss.

Du ærverdigste jomfru, be for oss.

Du høyt lovpriste jomfru, be for oss.

Du mektige jomfru, be for oss.

Du milde jomfru, be for oss.

Du trofaste jomfru, be for oss.

Rettferdighetens speil, be for oss.

Visdommens trone, be for oss.

Vår gledes grunn, be for oss.

Åndens gjemme, be for oss.

Dyrebare vase, be for oss.

Hengivenhetens kalk, be for oss.

Du mystiske rose, be for oss.

Du Davids tårn, be for oss.

Du elfenbenstårn, be for oss.

Du gyldne hus, be for oss.

Du paktens ark, be for oss.

Du himmelens port, be for oss.

Du morgenstjerne, be for oss.

Du frelse for syke, be for oss.

Du synderes tilflukt, be for oss.

Du sorgfulles trøster, be for oss.

Du kristnes hjelper, be for oss.

Engelens dronning, be for oss.

Patriarkenes dronning, be for oss.

Profetenes dronning, be for oss.

Apostlenes dronning, be for oss.

Martyrenes dronning, be for oss.

Bekjennernes dronning, be for oss.

Jomfruenes dronning, be for oss.

Alle helliges dronning, be for oss.

Du dronning unnfanget uten synd, be for oss.

Du dronning opptatt i himmelen, be for oss.

Du dronning av den hellige rosenkrans, be for oss.

Du fredens dronning, be for oss.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

S: Skån oss, Herre.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

S: Bønnhør oss, Herre.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

S: Miskunn deg over oss.

V: Be for oss, Guds hellige mor.

S: At vi må bli verdige til Kristi løfter.

Herre, vår Gud, gi at vi, dine tjenere, alltid må glede oss ved sjelens og legemets helse. Vi ber deg: Fri oss på forbønn av den salige jomfru Maria fra sorger her på jorden, og skjenk oss den evige glede i himmelen. Ved Kristus, vår Herre. Amen


Magnificat – Marias lovsang

Min sjel opphøyer Herren,

min Ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne.

For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige.

Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt

mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm,

han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen

og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver,

rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener,

for han kom i hu sin miskunn.

Slik han hadde lovet være fedre:

Abraham og hans ætt til evig tid.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *