Valg av nytt menighetsråd

MENIGHETSRÅDSVALG
Denne sommeren velges menighetsråd for de neste to årene. Rådet består av 10 medlemmer i tillegg til prestene. 7 velges av menigheten og 3 utnevnes av sognepresten. Alle katolikker som er registrert i menigheten og har mottatt katolsk konfirmasjon kan stemme. Menighetsrådet er et utrykk for legfolkets medansvar for menighetens liv, det gir råd til sognepresten og fatter beslutninger sammen med ham.
STEMMESEDDEL
Valglisten for årets menighetsrådsvalg står nedenfor. Denne oversikten er stemmeseddelen. Du kan stemme på flere forskjellige måter.  Du kan stemme i St. Ansgar kirke lørdag og søndag 7. – 8. juni eller 14.-15. juni. I kirken finner du kopier av denne oversikten, som du kan stemme på ved å krysse av ved navnet til max 7 personer.  Bor du langt fra kirken kan du stemme via post innen 13.juni, eller levere på menighetskontoret hvis du er i byen en dag det ikke er valg. Da river du ut, eller tar kopi av, denne oversikten fra menighetsbladet.(Har du ikke fått menighetsbladet i posten er du ikke registrert, ta kontakt med menighetskontoret!) Er dere flere i husstanden kan dere enten bruke samme seddel eller kopiere den før dere fyller den ut. Dere må legge ved en lapp med navnet på den som stemmer, ellers blir ikke stemmene telt med. Ønsker du å stemme anonymt krysser du av på oversikten, legger den i en konvolutt, og legge konvolutten, sammen med en lapp med navn på hvem som stemmer, i nok en konvolutt som sendes menighetskontoret.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *